Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δημοπρατείται άμεσα το έργο αποκατάστασης της οδού Χρωμίου – Ποντινής

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου αποκατάστασης της οδού Χρωμίου – Ποντινής, στην Τ.Κ. Χρωμίου του ∆ήμου Κοζάνης, εξέλιξη που δρομολογεί και τις διαδικασίες για την άμεση δημοπράτηση του έργου. Το προτεινόμενο έργο είναι η αποκατάσταση τμήματος 87μέτρων και η αντικατάσταση σωληνωτού τεχνικού Φ1000 με κιβωτοειδή οχετό, της οδού που συνδέει τις Τοπικές Κοινότητες Χρώμιο (Η.Ε. Κοζάνης) και Ποντινή (Π.Ε Γρεβενών), στη θέση του παλαιού εργοστασίου εμπλουτισμού χρωμίου των ΕΛΣΙ Σκούμτσας και διέρχεται πάνω από το ρέμα Πυξάρι. Να θυμίσουμε ότι το επίχωμα της ασφαλτοστρωμένης οδού και το παλαιό σωληνωτό τεχνικό διατομής Φ1000 τα οποία υπήρχαν στη συγκεκριμένη θέση, καταστράφηκαν από νεροποντή. Η αποκατάσταση της οδού περιορίζεται μόνο στην θέση που καταστράφηκε το οδόστρωμα κοντά στη θέση τον παλαιού εργοστασίου. Φορέας του έργου είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Κοζάνης.

kozan.gr