Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Οργάνωση Παραγωγών στον γαλακτοκομικό τομέα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πληροφορείται ανεπίσημα για συλλογικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στον γαλακτοκομικό τομέα αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει αίτημα γι αναγνώριση Οργάνωσης Παραγωγών ή ενημέρωση για συλλογικές διαπραγματεύσεις συμβολαί-ων.
Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών υπενθυμίζεται ότι ισχύει η υπ΄αριθμ. 2133/101443/20-8-2013 ΚΥΑ.
Σύμφωνα με αυτήν μπορούν να δημιουργηθούν και να αναγνωρισθούν Οργανώσεις Παραγωγών , Ενώσεις και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις για τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων τους .
Η προϋπόθεση αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών θα είναι βασικό στοιχείο συμμετοχής σε ορισμένα επενδυτικά προγράμματα του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.
Αρμόδια αρχή είναι η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

– Ο –
Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής α.α.

Νικόλαος Τάκας