Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Ένα ακόμη δημιουργικό εργαστήριο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μικροί μας φίλοι στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών με θέμα: <<Τα δεδομένα της Ευρώπης: Το ευρωβαρόμετρο>>.
Στόχος της δράσης ήταν οι έφηβοι να προβληματιστούν πάνω σε θέματα που αφορούν τους νέους σε όλη την Ευρώπη, να εκφράσουν την γνώμη τους και να μπορέσουν τέλος να μάθουν να διαβάζουν και να δίνουν τις δικές τους ερμηνείες σε πίνακες δεδομένων που προκύπτουν από έρευνες σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
H εθελόντρια μηχανικός Εβίνα Λιοσάτου ξεκίνησε το εργαστήριο εξηγώντας στα παιδιά την έννοια <<Ευρωβαρόμετρο>>. Επισήμανε ότι από το 1973 μέχρι και σήμερα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αρχικά και έπειτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιούν τακτικές δημοσκοπήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με έμφαση στις αντιλήψεις και στις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ. Λόγω της μακράς αυτής διαδικασίας, η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρέχει μια λεπτομερή εικόνα των τάσεων και της εξέλιξης της κοινής γνώμης αναφορικά με τα ευρωπαϊκά θέματα.
Στη συνέχεια του εργαστηρίου η εμψυχώτρια μοίρασε στα παιδιά από ένα χάρτη της Ευρώπης και τους ζήτησε να παρατηρήσουν κάθε χώρα της Ευρώπης, βρίσκοντας αν κάποιες χώρες μοιάζουν σχηματικά και χρωματικά μεταξύ τους και τονίζοντας έπειτα τον λόγο που συμβαίνει αυτό. Ακόμη έδειξε στα παιδιά τη σημαία της κάθε χώρας και τους έμαθε πως συντομογραφείται η ονομασία της σε όλα τα έγγραφα της ΕΕ.
Κατόπιν, μοιράστηκε στα παιδιά ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις που κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για τις χώρες της ΕΕ και την ΕΕ. Αφού τα παιδιά απάντησαν στις ερωτήσεις ξεκίνησε η καταμέτρηση των απαντήσεων τους. Στο τέλος τα παιδιά χάρη στους πίνακες δεδομένων μπόρεσαν να συγκρίνουν τις απαντήσεις τους σε σχέση με τις άλλες χώρες, να εντοπίσουν την απάντηση με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανά χώρα και να δημιουργήσουν το δικό τους πίνακα δεδομένων από τα ποσοστά των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια που τους μοιράστηκαν.
Ένα ακόμη συναρπαστικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, έχοντας ενημερώσει ορθά τους μικρούς μας φίλους για τον τρόπο σκέψης, διασκέδασης και εκπαίδευσης των νέων στη Ευρώπη. Ευχαριστούμε θερμά την εθελόντρια μηχανικό Εβίνα Λιοσάτου για την υλοποίηση της δράσης.