Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εγχειρίδιο σταυροδοσίας για τις Δημοτικές εκλογές του Δήμου Γρεβενών.

Να σημειωθεί αρχικά ότι το ψηφοδέλτιο για τον Δήμο Γρεβενών έχει μήκος 70 εκατοστά.

Ο τρόπος που ψηφίζουμε τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους έχει αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.
Ό,τι ίσχυε έχει αλλάξει.
Έχει καταργηθεί η διασταυρούμενη ψήφος.
Έχει γίνει πολύ πιο απλή η διαδικασία.

Απλά ψηφίζουμε έως 4 σταυρούς
από το σύνολο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων,
ανεξαρτήτως αν ο ψηφοφόρος ψηφίζει στην πόλη ή σε χωριό,
ανεξαρτήτως σε ποια εκλογική περιφέρεια ανήκει
ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.

Το σύνολο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων κυμαίνεται από 29 έως 73, αναλόγως τον συνδυασμό του υπ. Δημάρχου που θα επιλέξει ο ψηφοφόρος.

Όλοι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι βρίσκονται σε μία ενιαία λίστα με αλφαβητική σειρά, ανεξαρτήτως σε ποια Ενότητα (περιοχή) είναι υποψήφιοι.
Και σημειώνουμε έως τέσσερις (4) σταυρούς από το σύνολό τους.

Και επιπρόσθετα, μπορούμε να ψηφίσουμε έως δύο (2) σταυρούς από τους υποψήφιους τοπικούς συμβούλους για την Κοινότητα Γρεβενών, έως δύο (2) σταυρούς για τις μεγάλες Κοινότητες με τριμελή Προεδρεία, και έως ένα (1) σταυρό για τις υπόλοιπες Κοινότητες με μονομελές Προεδρείο.

Αν το ψηφοδέλτιο του υποψηφίου Δημάρχου που επιλέγει ο ψηφοφόρος δεν έχει υποψήφιο τοπικό σύμβουλο στην Κοινότητα του, απλά ψηφίζει μόνο έως 4 δημοτικούς συμβούλους.

Ενδεικτικά Παραδείγματα

Ο πολίτης που ψηφίζει στην Κοινότητα Γρεβενών
(πόλη, Καλαμίτσι και Δοξαρά)
μπορεί να επιλέξει να ψηφίσει:

είτε έως 4 υποψηφίους των Γρεβενών,
είτε 2 υποψηφίους στα Βέντζια, 1 στο Μεσολούρι
και 1 στη Γόργιανη,
είτε 1 στα Γρεβενά, 1 στους Φιλιππαίους,
1 στη Θ. Ζιάκα και 1 στους Ηρακλεώτες,
είτε 2 στα Γρεβενά , 1 στη Σμίξη και 1 στην Αγίου Κοσμά,
είτε οιοδήποτε άλλον συνδυασμό Ενοτήτων επιθυμεί ο ψηφοφόρος έως 4 σταυρούς συνολικά.
Επιπρόσθετα, μπορεί να επιλέξει έως 2 σταυρούς για τοπικό σύμβουλο της Κοινότητας Γρεβενών.

Ο πολίτης που ψηφίζει στην Κοινότητα Μυρσίνης
(τριμελές Προεδρείο) μπορεί να επιλέξει να ψηφίσει:
είτε έως 4 υποψηφίους των Γρεβενών,
είτε 2 υποψηφίους στα Βέντζια, 1 στο Μεσολούρι
και 1 στη Γόργιανη,
είτε 1 στα Γρεβενά, 1 στους Φιλιππαίους,
1 στη Θ. Ζιάκα και 1 στους Ηρακλεώτες,
είτε 2 στα Γρεβενά , 1 στη Σμίξη και 1 στην Αγίου Κοσμά,
είτε οιοδήποτε άλλον συνδυασμό Ενοτήτων επιθυμεί ο ψηφοφόρος έως 4 σταυρούς συνολικά.
Επιπρόσθετα, μπορεί να επιλέξει έως 2 σταυρούς
για Πρόεδρο της Κοινότητας Μυρσίνης.

Ο πολίτης που ψηφίζει στην Κοινότητα Λάβδας
(μονομελές Προεδρείο) μπορεί να επιλέξει να ψηφίσει:
είτε έως 4 υποψηφίους των Γρεβενών,
είτε 2 υποψηφίους στα Βέντζια, 1 στο Μεσολούρι και 1 στη Γόργιανη,
είτε 1 στα Γρεβενά, 1 στους Φιλιππαίους, 1 στη Θ. Ζιάκα και 1 στους Ηρακλεώτες
είτε 2 στα Γρεβενά , 1 στη Σμίξη και 1 στην Αγίου Κοσμά,
είτε οιοδήποτε άλλον συνδυασμό Ενοτήτων επιθυμεί ο ψηφοφόρος έως 4 σταυρούς συνολικά.
Επιπρόσθετα, μπορεί να επιλέξει έως 1 σταυρό
για Πρόεδρο της Κοινότητας Λάβδας.

Ο πολίτης που ψηφίζει στην Κοινότητα Σαμαρίνας
(τριμελές Προεδρείο) μπορεί να επιλέξει να ψηφίσει:
είτε έως 4 υποψηφίους των Γρεβενών,
είτε 2 υποψηφίους στα Βέντζια, 1 στο Μεσολούρι
και 1 στη Γόργιανη,
είτε 1 στα Γρεβενά, 1 στους Φιλιππαίους,
1 στη Θ. Ζιάκα και 1 στους Ηρακλεώτες
είτε 2 στα Γρεβενά , 1 στη Σμίξη και 1 στην Αγίου Κοσμά,
είτε οιοδήποτε άλλον συνδυασμό Ενοτήτων επιθυμεί ο ψηφοφόρος έως 4 σταυρούς συνολικά.
Επιπρόσθετα, μπορεί να επιλέξει έως 2 σταυρούς για
Πρόεδρο της Κοινότητας Σαμαρίνας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε και για τις περιφερειακές εκλογές στη δεύτερη κάλπη, όπου επιλέγουμε υποψήφιο Περιφερειάρχη και σημειώνουμε έως 2 σταυρούς από τη λίστα των 10 υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Σκόδρας Ν. Ρήγας
MSc Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
με επικεφαλής τον Κυριάκο Ταταρίδη