Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Bonus» 10.000 ευρώ σε νέους για να στήσουν δουλειά

Με το ποσό των 10.000 ευρώ θα επιδοτήσει ο ΟΑΕΔ τους νέους ηλικίας έως 35 ετών που έχουν μείνει χωρίς εισόδημα, προκειμένου να υλοποιήσουν την ιδέα τους και να στήσουν μία δουλειά.

Σε αυτόν τον κύκλο επιδότησης αναμένεται να ενταχθούν 2.200 νέοι, οι οποίοι στην επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν, θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην καινοτομία, στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, στις…

«πράσινες τεχνολογίες» κλπ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέοι που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και πουέχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Επίσης η έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά.

Το ποσό των 10.000 ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε δόσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση ύψους 4000 ευρώ, θα καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η καθεμία καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή. Φυσικά, το σχέδιο θα προβλέπει και πάλι επιτόπιο έλεγχο κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα όπου και θα διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.