Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εντατικοποίηση ενεργειών για μέγιστη απορρόφηση πόρων, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, κ. Κασαπίδης, στο πλαίσιο της στόχευσης για την μέγιστη δυνατή απορρόφηση όλων των οικονομικών πόρων που εισρέουν στην Περιφέρεια, προέβη σε συνάντηση, την Παρασκευή 8/10/2021, με την ΑΝΚΟ Δ. Μακεδονίας Α.Ε. όπου και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» με εγκεκριμένο ποσό 8.350,000,00€ προερχόμενα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Αλιείας Θάλασσας. Για το τελευταίο, το ΕΠαλΘ, αξίζει να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να απορροφηθούν πόροι για τις περιοχές παρέμβασης, περί των τεχνητών λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα, ενώ είναι και οι μοναδικές περιοχές, πανελλαδικά, όπου η εφαρμογή του προγράμματος αφορά εσωτερικά ύδατα. Οι Περιφερειακές Ενότητες που διαχειρίζεται η ΑΝΚΟ είναι της Κοζάνης και Γρεβενών.
Με παγιωμένο στρατηγικό στόχο, την αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πόρων και εισροών, για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, θέτει σε προτεραιότητα την αξιοποίηση του κάθε ευρώ που εισρέει στην Περιφέρεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία του τόπου και η ομαλή μετάβαση σε ένα παραγωγικό και φιλοπεριβαλλοντικό μοντέλο ανάπτυξης. Προτεραιότητες που συμβαδίζουν και ταυτίζονται με τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και περιέχονται πλέον στις βασικές προϋποθέσεις κάθε μορφής επιχορήγησης, απ’ όποιο Ταμείο και αν προέρχονται. 
Αναφορικά με το CLLD/LEADER στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης Γρεβενών τις οποίες διαχειρίζεται η ΑΝΚΟ, η πορεία υλοποίησης κρίθηκε ικανοποιητική, με 40 ενταγμένα έργα ΟΤΑ, Δημόσιας Δαπάνης 3,2 εκατομμύριων, 22 έργα Συλλογικών Φορέων με Δημόσια Δαπάνη 1,3 εκατομμύρια ευρώ και 62 Ιδιωτικά έργα, με προϋπολογισμό 14,21 εκ. και Δημόσια Δαπάνη 6,5 εκ €. Αναφορικά με το ΕΠαλΘ εντάχθηκαν 5 προτάσεις ΟΤΑ και 2 Συλλόγων, με Δημόσια Δαπάνη 632, 978,00€. Βρίσκεται σε ισχύ η Πρόσκληση του ΕΠαλΘ για Ιδιωτικά έργα(647.882,00€ )με καταλυτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων την 10η Νοεμβρίου 2021
Στην ενημερωτική συνάντηση παραβρέθηκαν από την πλευρά της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας κ. Κασαπίδης, εκπρόσωποι της Διαχειριστικής και ο Διευθυντής Προγραμματισμού, ενώ από την ΑΝΚΟ Δ. Μακεδονίας, η Γενική Διευθύντρια, ο Διιευθυντής Αναπτυξιακής Μετάβασης και η Ομάδα Τοπικής Δράσης.