Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΙΕΚ VΟLTEROS: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Τεχνικού Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλου

Οι Ηλεκτροσυγκολλητές καθώς και οι Τεχνίτες Κοπής, αποτελούν το εργαλείο εφαρμογής όλων των απαιτήσεων που διέπουν τη Συγκολλητή Κατασκευή (Τεχνικές, Ποιοτικές, Παραγωγικές, Υγιεινής &Ασφάλειας). Η εκπαίδευση τους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική απαιτεί βασική προϋπόθεση επίτευξης των στόχων.
 
Η ανάγκη για σωστά καταρτισμένους και πιστοποιημένους τεχνίτες είναι μεγάλη ακόμα και τώρα στην Ελλάδα της κρίσης. Δυστυχώς όμως  στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά κέντρα που παρέχουν στοχευμένη, οργανωμένη, πολυήμερη εκπαίδευση η οποία θα δώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στον συμμετέχοντα για να μπορέσει να σταθεί επαγγελματικά σαν συγκολλητής στην βιομηχανία και την βιοτεχνία.
 
Το μεγάλο αυτό κενό έρχεται να καλύψει το Ιδιωτικό ΙΕΚ VOLTEROS στην Κοζάνη, με μια μεγάλη γκάμα τεχνικών ειδικοτήτων όπως αυτήν του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  
 
 
Σε ποιους απευθύνεται
 
Τα προγράμματα μπορούν να  παρακολουθήσουν εργατοτεχνίτες, τεχνικοί συντήρησης και εργοδηγοί βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αμαξωμάτων, μηχανουργείων, λεβητοποιείων, ναυπηγείων, διυλιστηρίων  κ.λπ., που κατέχουν τις βασικές τεχνικές ηλεκτροσυγκόλλησης ή και αρχάριοι και τεχνίτες άλλων κλάδων που θέλουν να προσανατολιστούν επαγγελματικά στον χώρο της συγκόλλησης
 
Σκοπός
 
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η θεωρητική και τεχνική κατάρτιση των συμμετεχόντων στην τεχνολογία των συγκολλήσεων κοινών ανθρακούχων χαλύβων με τις μεθόδους συγκόλλησης ΜΜΑ, MAG & TIG προκειμένου να αποκτήσουν ένα επίπεδο γνώσεων το οποίο θα τους καθιστά ικανούς να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών εφαρμογών συγκόλλησης με αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες  ακολουθούν την εξεταστική διαδικασία που προβλέπεται για την απόκτηση πιστοποίησης συγκολλητή σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης συγκολλητή ISO/IEΨ 17024 από το Ε.Σ.Υ.Δ
 
 
Εισηγητές
 
Για την θεωρητική εκπαίδευση οι εισηγητές είναι καθηγητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διακεκριμένα στελέχη της βιομηχανίας, και Μηχανικοί Συγκολλήσεων με μεγάλη εμπειρία.
 
Την πρακτική εκπαίδευση αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι επαγγελματίες συγκολλητές με μεγάλη εμπειρία πάνω στη συγκόλληση με τη μέθοδο ΜΜΑ, MIG/MAG & TIG 
Αριθμός συμμετεχόντων
 
Βεβαίωση-Πιστοποίηση
 
Στο τέλος της εκπαίδευσης απονέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης όπου αναγράφεται το είδος και η διάρκεια της εκπαίδευσης , το υλικό και οι θέσεις συγκόλλησης που χρησιμοποιήθηκαν, στην Ελληνική αλλά και Αγγλική γλώσσα. 
 
Στο τέλος του προγράμματος και για όποιον επιθυμεί, το Ιδιωτικό ΙΕΚ VOLTEROS σε συνεργασία με τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  αναλαμβάνουν την διαδικασία πιστοποίησης συγκολλητή κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEΨ 17024 , ανάλογα με τη μέθοδο, το υλικό και τη θέση συγκόλλησης.
 
Πληροφορίες: ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 24610 28197 – 6977.235.113
web: http://www.iekvolteros.gr/τεχνικοσ-συγκολλησεων-και-κοπησ-μεταλλων—cwcmt.html