Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τρεις (3) θέσεις πρόσληψης προσωπικού την Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Σ έχουν προκηρυχτεί τρεις (3) θέσεις πρόσληψης προσωπικού για τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του της πράξης “Έργα Επέκτασης και Αναβάθμισης Υποδομών Ύδρευσης για την Εξασφάλιση της Επάρκειας του Νερού της Πόλης της Δεσκάτης” με κωδικό ΟΠΣ 5069106 το οποίο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη μίας (1) θέσης ΠΕ Αρχαιολόγου και δύο (2) θέσεις ΥΕ Εργατών.

Η προκήρυξη είναι δημοσιευμένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΑ4Α46ΝΚΟΤ-6Β6

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία μας ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: efa.grevenon.yppoa@gmail.com από 3.10. 2023 έως και 12.10.2023.