Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προκήρυξη για 15 άτομα, με τρίμηνες συμβάσεις, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Στα Γρεβενά σήμερα 24/12/2015 και ώρα 9:30, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας, αναρτήσαμε την ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (15) άτομα για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών για την χειμερινή περίοδο 2015 – 2016, και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ( τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β.) Η ανακοίνωση μαζί με τα παραρτήματα, βρίσκεται αναρτημένη στο κτίριο της Πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών όπου στεγάζονται τα γραφεία του Ε.Χ.Κ.Β. και συγκεκριμένα στον πίνακα ανακοινώσεων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών (δεξιά του θυρωρείου).

Κλικ εδώ για την προκήρυξη…

 

kozan.gr