Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος

Το Επιμελητήριο Γρεβενών υπενθυμίζει τις επιχ/σεις για την υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχ/σεις και λοιπούς υπόχρεους (ΟΕ,ΕΕ,ΣυνΠΕ,Ατομικές,Αστικές Εταρείες,Κοινοπραξίες πλήν των κεφαλαιουχικών εταιρειών ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ.
Η καταχώρηση του αποδεικτικού αυτού πρέπει να γίνει μέχρι 31-12-2015 από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου τέλος καταχώρησης.,δεδομένου ότι προβλέπεται από τον Νόμο πρόστιμο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν από τους λογιστές τους την πρώτη σελίδα του Ε1 της φορολογικής της δήλωσης και ακολούθως θα επισκέπτονται το Επιμελητήριο και θα εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά.
Επίσης παρακαλούνται οι επιχ/σεις της περιοχής μας να εξοφλήσουν τις συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2014 οι οποίες είναι υποχρεωτικές.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ράμμος