Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗ του Μανουσάκειου ΕΠΑ.Λ. Δεσκάτης «Μαθητές σε Δράση- Έρευνα, Θεωρία και Πράξη» – ΜΝΑΕ

Συμμετοχή του «Μανουσάκειου» Επαγγελματικού Λυκείου  Δεσκάτης στα Σχέδια Δράσης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”»  με τη ΔΡΑΣΗ «Μαθητές σε Δράση- Έρευνα, Θεωρία και Πράξη»

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Σχέδια Δράσης 

Για μια χρονιά ακόμη υλοποιήσαμε ένα  Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

Απώτερο σκοπό αποτέλεσε η ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων και των κλίσεων κάθε μαθητή στα πλαίσια της. Μέσω των Σχεδίων προάχθηκε η συνεργασία μεταξύ των καθηγητών και μαθητών και ενισχύθηκαν οι δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσέφεραν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους. Οι μαθητές, λοιπόν, με τη στήριξη των καθηγητών υλοποιήσαν ένα σχέδιο δράσης (project), το οποίο περιλάμβανε έξι υποδράσεις:

545454545445 

Υποδράση 1: Στο σχολείο συντρέχουν ταυτόχρονα ένα ωρολόγιο πρόγραμμα για την Α’ και Γ’ τάξη και ένα ωρολόγιο πρόγραμμα για τη Β’ τάξη, ώστε να μη συγχρωτίζονται οι μαθητές την εποχή του ιού COVID 19. Απαιτείται προγραμματισμός του ηλεκτρικού κουδουνιού σύμφωνα με το νέο, πολύπλοκο, ωρολόγιο πρόγραμμα. Επειδή η σήμανση του προγράμματος με το κουδούνι του σχολείου είναι μόνο ηχητική, δημιουργείται σύγχυση στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Έτσι,  κατασκευάστηκε ένας ηλεκτρονικός πίνακας με ευανάγνωστες φωτεινές ενδείξεις που επισημαίνουν σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα σε ισχύ κατάσταση του ωρολογίου προγράμματος. Το κουδούνι προγραμματίστηκε με έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) και ο συγχρονισμός του φωτεινού πίνακα με το κουδούνι  πραγματοποιήθηκε μέσω του arduino.

Υποδράση 2:  Ο μαθητής έμαθε να ανακαλύπτει, να δημιουργεί και να επιλύει προβλήματα μέσα από την ενεργητική συμμετοχή του σε μία πραγματική διαδικασία ανάλογη με αυτή που θα συναντήσει κάποιος επαγγελματίας στον εργασιακό του χώρο. Επίσης, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες. Κατασκεύασαν  τρισδιάστατη απεικόνιση του Πύργος του Άιφελ (γαλλικά: LaTour Eiffel), με τη χρήση του τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Υποδράση 3: Οι μαθητές του τομέα Γεωπονίας της Β’ και Γ’ Λυκείου οργάνωσαν την κατασκευή του θερμοκηπίου για το σχολείο. Πιο αναλυτικά, στο α’ στάδιο υλοποίησης οι μαθητές του τομέα Γεωπονίας χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα ανέλαβε να μελετήσει τον διαθέσιμο χώρο που υπάρχει για την κατασκευή του θερμοκηπίου. Η ομάδα των μαθητών μέτρησε τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα που υπάρχουν προς διάθεση στον χώρο του σχολείου για την κατασκευή του θερμοκηπίου που  καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τομέα της Γεωπονίας. Στη συνέχεια, κατέγραψαν τα μέτρα και τις διαστάσεις του θερμοκηπίου. Η ομάδα ολοκλήρωσε την εργασία της σχεδιάζοντας το θερμοκήπιο με τις διαστάσεις του. Ταυτόχρονα, η δεύτερη ομάδα ανέλαβε τη διαδικτυακή έρευνα προκειμένου να δουν με ποια υλικά μπορούσαν να κατασκευάσουν το θερμοκήπιο (από ξύλο ή από γαλβανισμένους σωλήνες). Επιπλέον, οι μαθητές έψαξαν τα διαθέσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται προκειμένου να καλυφθεί ο σκελετός του θερμοκηπίου. Στη συνέχεια, κατέγραψαν τα υλικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε υλικού σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.  Στο β΄ στάδιο όλοι μαζί οι μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς επισκέφτηκαν τοπικές επιχειρήσεις της Δεσκάτης προκειμένου να πάρουν προσφορές για τα υλικά που χρειάστηκαν για την κατασκευή του θερμοκηπίου και οργάνωσαν τη μεταφορά των υλικών στο χώρο του σχολείου, ώστε να αρχίσουν τις εργασίες κατασκευής. Έγινε κατεργασία του εδάφους,  εμπλουτισμός του με θρεπτικά συστατικά,  φροντίδα των φυτών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. 

Υποδράση 4: Μέσω της κατασκευής ενός συστήματος υδροπονίας γνώρισαν τον τρόπο δημιουργίας ενός διαφορετικού συστήματος καλλιέργειας από την θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Ειδικότερα, μελέτησαν και σχεδίασαν την κατασκευή και τον  τρόπο ποτίσματος. Δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να μελετήσουν την ανάπτυξη του φυτού χωρίς την παρουσία χώματος, τις ομοιότητες και διαφορές  με την ανάπτυξη των φυτών στο χώμα και να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα της επιλογής ενός τέτοιου συστήματος καλλιέργειας. Κατανόησαν καλύτερα τη σημασία της θρέψης των φυτών και πως επιτυγχάνεται χωρίς την παρουσία υποστρώματος από χώμα. Τέλος, εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας ήρθαν σε επαφή και κατανόησαν την εξέλιξη στην καλλιέργεια φυτών με χρήση της τεχνολογίας και τις ανάγκες που οδήγησαν σε αυτή.

Υποδράση 5: Μετά τη συγκρότηση της ομάδας μαθητών που συμμετείχαν, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, ώστε να γνωρίσουν το περιβάλλον του ραδιοφώνου, να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάδρασης του ραδιοφώνου, να προγραμματίσουν μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ταυτόχρονα, ανέπτυξαν δεξιότητες επεξεργασίας υλικού και λογισμικού για τη δημιουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου. Οι μαθητές όρισαν τον τίτλο της εκπομπής, την χρονική τους διάρκεια, καθώς και τις θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν.

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: Με την οργάνωση του υλικού παρουσιάστηκε η συνεργατική δράση του σχολείου, οι μαθητές εργάστηκαν για  την παραγωγή εργαλείων προβολής και προώθησης, όπως των  αφισών , μπάνερ , δελτίων τύπου σε ΜΜΕ, ηλεκτρονικού αρχείου παρουσίασης (ppt) της δράσης και του παραγόμενου επιτεύγματος, σύμφωνα με τους κανόνες Δημοσιότητας. Γενικότερα, οι μαθητές μίλησαν στο βίντεο για την ποιότητα της εμπειρικής μάθησης που συντελείται στα Επαγγελματικά Λύκεια και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κανείς από την εργασία σε ομάδα, τη συνεργατικότητα και την άμεση επαφή με το αντικείμενο της μάθησης.

Είναι ένας θεσμός που θα πρέπει να συνεχιστεί, καθώς εκτός από την οικονομική βοήθεια που προσφέρει στο σχολείο μας, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές για ενεργό εμπλοκή σε δράσεις και κατασκευές οι οποίες υποστηρίζουν συμπληρωματικά με βιωματικό τρόπο την εκπαιδευτική και κυρίως την εργαστηριακή διαδικασία, με την έκφραση και δημιουργία καινοτόμων ιδεών. Ο θεσμός της ΜΝΑΕ στηρίζει  την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Δημήτριος Καραγιάννης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Μαθηματικός (ΠΕ03)

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΕΜΠΛΟΚΗΣ

ΡΟΛΟΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευαγγέλου Δημήτριος ΠΕ83

Υποδράση 1: 

Κατασκευή Αυτόματου εποπτικού πίνακα του ωρολογίου προγράμματος

Επίβλεψη και καθοδήγηση

Κατασκευής Αυτόματου εποπτικού πίνακα του ωρολογίου προγράμματος

Ζιρίνογλου Πουλχερία ΠΕ88.02 Υποδράση 3: Κατασκευή θερμοκηπίου- GreenHouse Project Επίβλεψη και καθοδήγηση κατασκευής θερμοκηπίου- GreenHouse Project
Λιάκος Ιωάννης ΠΕ88.01

Υποδράση 4:

Κατασκευή συστήματος υδροπονίας

Επίβλεψη και καθοδήγηση κατασκευής συστήματος υδροπονίας
Παπατσάνης Ζήσης ΠΕ11

Υποδράση 3:

 Κατασκευή θερμοκηπίου- GreenHouse Project

Επίβλεψη και καθοδήγηση κατασκευής θερμοκηπίου- GreenHouse Project
Πολυχρονίδης Πέτρος ΠΕ84

Υποδράση 5:

Συμμετοχή στο europeanschoolradio

Επίβλεψη και καθοδήγηση  υλοποίησης ραδιοφωνικής εκπομπής στο   europeanschoolradio
Πορνάρα Μαρία ΤΕ01.13 Υποδράση 2 : Δημιουργώντας σε τρεις Διαστάσεις Επίβλεψη και καθοδήγηση εκτύπωσης τρισδιάστατων αντικειμένων – Εικονικές αναπαραστάσεις και δημιουργία ppt
ΤαραμάνηΛαζαρία ΠΕ02

Υποχρεωτική  Υποδράση :

Διάχυση της Δράσης και των υποδράσεων στην κοινότητα

Οργάνωση υλικού παρουσίασης και ενημερωτικού φυλλαδίου. Επικοινωνία με ΜΜΕ, προώθηση δελτίων τύπου και δημιουργία ppt
Παπατσάνης Ζήσης ΠΕ11

Υποχρεωτική  Υποδράση :

Διάχυση της Δράσης και των υποδράσεων στην κοινότητα

Οργάνωση υλικού παρουσίασης και ενημερωτικού φυλλαδίου. Επικοινωνία με ΜΜΕ, προώθηση δελτίων τύπου και δημιουργία ppt
Καραγιάννης Δημήτριος ΠΕ03

Υποχρεωτική Υποδράση:

Διάχυση της Δράσης και των υποδράσεων στην κοινότητα

Οργάνωση υλικού παρουσίασης και ενημερωτικού φυλλαδίου. Επικοινωνία με ΜΜΕ, προώθηση δελτίων τύπου και δημιουργία ppt