Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΑΔΡΟΜΗ» υλοποιεί την Πράξη «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά»,  που πέτυχε να ενταχθεί  και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης  «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» ΚΑΛΕΙ ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην…

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, να συμμετάσχουν στο έργο και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

ü      Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

ü      Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

ü      Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:

  • Νέοι έως 35 ετών
  • Μακροχρόνια άνεργοι ανεξαρτήτου ηλικίας
  • Γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας  

Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι:

  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 €,  το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν είκοσι (120) ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 20/05/2013 έως και 07/06/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00, στα γραφεία των εταίρων:

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ– ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΕΝΑ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (πληροφορίες, κος Αναστάσιος Κοτοπούλης)

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΕΝΑ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (πληροφορίες, κος Νικόλαος Σίμηνας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά», στα γραφεία της Δομής Υποστήριξης των Ωφελουμένων, στην Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑΕ ΟΤΑ, Κ. Ταλιαδούρη 16, Γρεβενά, τηλ. 2462087380, (κος Γεώργιος Παπαλιούρας, κα Χρυσούλα Κριθαριώτη), καθώς και στην ιστοσελίδα www.diadromi-grevena.gr

Ο Πρόεδρος της Α.ΣΔΙΑΔΡΟΜΗ

Κουπτσίδης Δημοσθένης