Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Θέματα του Δήμου Δεσκάτης

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2017, Αρ.Απ.324/29-11-2019, συμπεριλαμβάνονται

-Ανάθεση της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στη θέση Παναγιά Λάη» στον Ιωάννη Σίσκο, διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Λάρισα, αντί 17.524,92.

–Ανάθεση της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στη θέση Παναγιά Λάη» στον Κων/νο Λαφαζάνη, διπλωματούχο μηχανικό, Τρίκαλα, αντί 17.332,72.

Επίσης καταγραφονται κι άλλες μελέτες με συγκεκριμένη χρηματοδότηση για το 2017, όπως: Περιβαλλοντική για Λάη 5.000, Περιβαλλοντική-Υδραυλική-Γεωτεχνική για Βουτανά (4.000+5.000+4.000)13.000.

Με την αρ. πρωτ. 397/24-1-2017 ειδική σύμβαση εργασίας ο δήμαρχος προσέλαβε ειδικό σύμβουλό του το μηχανικό Τσούκα Στέφανο του Κωνσταντίνου. Έχει δε από την αρχή της θητείας ειδικό σύμβουλο τον –επίσης-μηχανικό Σέτζα Κωνσταντίνο του Δημητρίου.

Επιπλέον είναι και η ανεκτίμητη προσφορά των μόνιμων μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που πάντοτε «έβγαλαν ασπροπρόσωπο» όποιον τους εμπιστεύτηκε και έφεραν σε πέρας πολύ δύσκολες μελετητικές αποστολές.

Υπάρχουν όμως από το Δεκέμβρη 2010 στο Δήμο και τέσσερις(4) σχετικές υδρογεωλογικές μελέτες που πληρώθηκαν 179.000,00. Αυτές σίγουρα εμπεριέχουν πολύτιμα υδρογεωλογικά στοιχεία και τις ζητούμενες πληροφορίες για τη δυνατότητα δημιουργίας φράγματος και στην περιοχή της Παναγίας Λαϊώτισσας. (Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι το 2010 η κατασκευή φράγματος στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν στους προγραμματισμούς και τον προϋπολογισμό της δημοτικής αρχής διαχρονικά. Και όλοι συμφωνούμε και διατρανώνουμε την αξία και τη χρησιμότητα της κατασκευής ενός τέτοιου έργου. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τυχόν παρερμηνείες και εκμετάλλευση των γραφόμενων.) Ο Δήμος έχει «ξεχάσει» τη βοήθεια αυτών των επιστημονικών εργαλείων. Ο Δήμαρχος έχει καταχωνιάσει  τις μελέτες και δεν τις φέρνει στην επιφάνεια ούτε σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών. Προφανώς έχει τους λόγους του και δεν τις αξιοποιεί….                        

Όμως πολύ εύκολα ξοδεύει  χρήματα ενώ θα μπορούσε σίγουρα να αποφύγει τη δαπάνη τόσων δυσεύρετων-για τις δημοτικές ανάγκες-χρημάτων. Τη στιγμή μάλιστα που ο Δήμος δεν έχει κονδύλια, παίρνει δάνεια, αυξάνει τα τέλη, «αδειάζει» λογαριασμούς φτωχών δημοτών για δυσκολοπλήρωτα χρέη στο Δήμο, στερεί τους δημότες από αναγκαία έργα και υπηρεσίες…

                              ………………………………………………………………….

Για τα τέλη

Στη συνεδρίαση της  Πέμπτης 10-11-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκαν τα θέματα των τελών καθαριότητας-φωτισμού, ύδρευσης και χρήσης υπονόμων για το 2017 και λήφθηκαν οι σχετικές 312-313-314/2016 αποφάσεις.

Ο κ. Δήμαρχος τόνισε: «Βρισκόμαστε στη δίνη της οικονομικής κρίσης και οι προτάσεις μας όσον αφορά τα δημοτικά τέλη πρέπει να χαρακτηρίζονται από πνεύμα δικαιοσύνης και ανταποδοτικότητας και να έχουν κοινωνικό πρόσημο, ως εκ τούτου προτείνω την μη αύξησή τους για το 2017.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, εμείς όμως δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε άλλο τους δημότες μας και δεν θέλουμε να αυξήσουμε τα τέλη αλλά ούτε να προχωρήσουμε σε λήψη δανείου. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε άλλη λύση και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα οικονομικότερης διαχείρισης των δαπανών……»

Οι προτάσεις του κ. Δημάρχου ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, μειοψήφισαν οι Μίγκος Νικόλαος και Μωυσιάδης Γεώργιος που πρότειναν αύξηση των τελών κατά 20%. Ομόφωνα έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις για μειώσεις σε ειδικές κατηγορίες. Απουσίαζε ο Λ.Ντούμας.

Τη Δευτέρα 19-12-2016 έγινε επανεξέταση των προηγούμενων αποφάσεων και πάρθηκαν νέες με αναπροσαρμογή και αυξήσεις γενικά των δημοτικών τελών, σύμφωνα και με τις  προτάσεις του κ. Δημάρχου.

Στις σχετικές 364-365-366/2016 αποφάσεις του Δ.Σ μειοψήφισαν: α) οι Δ.Ανδρώνης-Δ.Κορδίλας… β) Γ.Μωυσιάδης-Δ.Μίγκος-Ε.Σπανού/Φακή…Και προτείνουν αύξηση τελών κατά 70% ή 80% και σε καμιά περίπτωση λήψη δανείου.

Απουσίαζαν οι Σταματία Καραγκούνη, Χρήστος Μπγιάλας και Λάμπρος Ντούμας.

                                    ———————————————–

 Σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2017.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 19-12-2016 ψηφίστηκε η 379/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Δεσκάτης οικονομικού έτους 2017.

Η συνοπτική κατάσταση έχει ως εξής

ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                     ΠΟΣΟ

Τακτικά                                                                                                                                      1.802.870,90

Έκτακτα έσοδα                                                                                                                             272.511,74

Έσοδα παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά                       131.500,00

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ                                                                         753.218,51

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επιστροφές χρημάτων                               445.380,00

Χρηματικό υπόλοιπο                                                                                                                 448.267,15

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                    3.853.748,30

ΕΞΟΔΑ                                                                                                                                         ΠΟΣΟ

Έξοδα Χρήσης                                                                                                                          2.360.009,12

Επενδύσεις                                                                                                                                   454.373,50

Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                                  1.039.365,68

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                   3.853.748,30

Στα έξοδα, και στις Γενικές Υπηρεσίες με Τακτικές Αποδοχές υπάρχει η θεσμοθετημένη, για πρώτη φορά γιατί δεν προϋπήρχε σε άλλα οικονομικά έτη, πρόβλεψη-Νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία και έμμισθη εντολή με προβλεπόμενο ποσό 22.116,00 + ασφαλιστικές εισφορές κτλ.

Ο δ.σ Δημήτριος Τσιγάρας δεν ψήφισε μόνο «τις πιστώσεις που αφορούν ειδικές θέσεις συνεργατών, όπως του Νομικού Συμβούλου ως θέμα αρχής.»

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κορδίλας Δημήτριος και Ανδρώνης Δημήτριος δεν ψήφισαν μόνο «τις αποδοχές των ειδικών θέσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, σε ότι αφορά το δάνειο καθώς και τις αυξήσεις των τελών σύμφωνα με την ψήφο μας στις σχετικές αποφάσεις.»

Μειοψήφισαν- καταψηφίζοντας στο σύνολο του τον προϋπολογισμό- οι δημοτικό σύμβουλοι Μωυσιάδης Γιώργος, Μίγκος Δημήτριος και Ελένη Σπανού-Φακή.

Απουσίαζαν οι Καραγκούνη Σταματία, Μπγιάλας Χρήστος και Ντούμας Λάμπροw.

                                         ——————————————————————–

  Σύναψη δανείου του Δήμου

Τη Δευτέρα 9/1/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε και αποφάσισε τη” λήψη δανείου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού Δήμου Δεσκάτης” .

Παραθέτουμε τη ληφθείσα απόφαση, 1/2017, όπως καταγράφεται στο Πρακτικό 1/2017.

                          <<……Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ομόφωνα

1)Εγκρίνει τη σύναψη δανείου ποσού 422.266,25ευρώ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των οφειλών  του Δήμου Δεσκάτης και την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του.

2) Οι όροι του δανείου προτείνονται ως εξής:

*Ύψος δανείου 422.266,25ευρώ

*Επιτόκιο δανεισμού: Κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο είναι ίσο με το Euribor 6μήνου + περιθώριο 4,30% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 και την 1/7 εκάστου έτους.

*Διάρκεια εξυπηρέτησης δανείου: 20 έτη

*Εξυπηρέτηση των δανείων: από 1/1 του επόμενου της συνομολόγησης έτους

*Έξοδα και δαπάνες: 10.000,00ευρώ τα οποία θα καταβληθούν την ημέρα της εκταμίευσης του δανείου

*Ασφάλεια των Δανείων: Eνεχυρίαση ή εκχώρηση προς το ταμείο των εσόδων των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων(Κ.Α.Π).

*Τρόπος απόδοσης του προϊόντος του Δανείου: Το προϊόν του Δανείου θα εκταμιεύεται τμηματικά.

*Πρόωρη αποπληρωμή του Δανείου: Ο Δήμος έχει δικαίωμα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήξη του, ολικά ή μερικά, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

*Ενδιάμεσοι Τόκοι: Οι τόκοι από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης εξυπηρέτησης του δανείου θα υπολογίζονται κατά την ημέρα της εκταμίευσης και θα παρακρατούνται από τα διερχόμενα έσοδα Κ.Α.Π του έτους συνομολόγησης έως 31-12.

3) Ο πίνακας πιστωτών και των οφειλών προς αυτούς, ληξιπρόθεσμες και μη, οι οποίες θα αποπληρωθούν με το ως δάνειο έχει ως εξής:

Α/Α     ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ                       ΠΟΣΟ                        ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1        ΔΙ.Α  ΔΥ.ΜΑ                     86.141,13             ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

2        ΔΕΗ Α.Ε                         123.402,96             ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

3.       ΔΕΗ  Α.Ε                        168.828,04             ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

4        DASTERI SYSTEMS A.E      43.894,12             ΛΟΙΠΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

          ΣΥΝΟΛΟ                         422.266,25

4) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Καραστέργιο Δημήτριο για την υπογραφή………>>

       

         Θετική ψήφο έδωσαν οι δώδεκα(12) παρόντες. Απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρώνης Δ, Κορδίλας Δ, Μίγκος Δ, Μπγιάλας Χρ, Μωυσιάδης Γ, Ντούμας Λ, Παππάς Ν. και Σπανού-Φακή Ελένη.

          Τα χρέος 43.894,12 στην εταρεία DASTERI SYSTEMS A.E είναι το υπόλοιπο από την προμήθεια των λαμπτήρων Led το Δεκέμβρη 2013. Το Πράσινο Ταμείο όμως είχε ακυρώσει τη σχετική σύμβαση του Δήμου γιατί θεωρήθηκε η δημοπρασία φωτογραφική. Το Δ.Σ με την 172/29-6-2015 απόφασή του είχε αποφασίσει να καταβάλει-από ίδια έσοδα-την προμήθεια των Led.

Το ίδιο θέμα είχε συζητηθεί αρχικά τη Δευτέρα 19/12/2016. Την τότε απόφαση 367/2016 καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Δ.Ανδρώνης, Δ.Κορδίλας, Δ.Μίγκος, Γ.Μωυσιάδης και Ελένη Σπανού-Φακή. Απουσίαζαν οι Σταματία Καραγκούνη, Χρ.Μπγιάλας και Λ.Ντούμας. Για διαδικαστικούς λόγους επανήλθε το Δ.Σ στην 1/2017.

 

Επιμέλεια και παρουσίαση

Δημήτριος  Ευθ.Γαλάνης