Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (VIDEO)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Εὐλογημένοι Χριστιανοὶ καὶ ἀγαπητά “ἐν Κυρίῳ” παιδιά μου, καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!

                Πρὶν ἀπὸ λίγες ὧρες ἔπεσε ἀκόμη μία σταλαγματιὰ στὸν ὠκεανὸ τοῦ χρόνου. Μία χρονιὰ κυλίστηκε στὴν παμφάγο ἄβυσσο τοῦ παρελθόντος. Πόσα αἰσθήματα, πόσους πόθους, πόσα ὄνειρα πῆρε μαζί του, ἀλλὰ καὶ πόσα βάσανα, πόσες πίκρες, πόσες δυστυχίες, πόσους πόνους δὲν ἄφησε φεύγοντας!

                Σήμερα ὅμως νέα ὄνειρα, νέοι πόθοι γεμίζουν τὴν καρδιά μας καὶ νέες σκέψεις ἀπασχολοῦν τὸν κόσμο μας. Ἄραγε στὸν καινούργιο χρόνο πού μᾶς ἔρχεται, θὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ὄνειρά μας καὶ οἱ πόθοι μας; Ποιὸς ξέρει! Αὐτὸ δὲν εἶναι δικό μας. Αὐτὰ ὅλα τὰ διευθύνει ὁ Θεὸς ποὺ φροντίζει καὶ γιὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ γιὰ τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ καὶ γι’ αὐτὰ ἀκόμη τὰ σκουλήκια τῆς ἀβύσσου. Ἐὰν ἀφήσουμε στά παντοδύναμα χέρια τοῦ Θεοῦ ὅ,τι ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ κατορθώσουμε, θὰ ἀπαλλάξουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ ἕνα ἀληθινὸ μαρτύριο καὶ θὰ βροῦμε τὴν ἡσυχία μας.

                Ἐμεῖς, μία τέτοια ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία ἕνας χρόνος τελείωσε καὶ ἕνας χρόνος ἀρχίζει, μποροῦμε νὰ ἀπασχοληθοῦμε μὲ ὅ,τι περνάει ἀπὸ τὸ χέρι μας. Ἕνα βλέμμα προσεκτικὸ πρέπει νὰ ρίξουμε στὸ βιβλίο τῆς καρδιᾶς μας καὶ νὰ κάνουμε τὸν ἀπολογισμὸ τῆς ζωῆς μας γιὰ τὸν περασμένο ἔτος. Μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ καθενὸς ἀνθρώπου βρίσκεται τὸ βιβλίο αὐτὸ μονογραφημένο καὶ σφραγισμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Δημιουργό. Μία ἔρευνα λοιπὸν προσεκτικὴ καὶ ἕνα γενικὸ ξεκαθάρισμα τοῦ βιβλίου τῆς ψυχῆς μας, χρειάζεται μία τέτοια ἡμέρα, ποὺ ἕνας  χρόνος κυλίσθηκε στὴν ἄβυσσο τοῦ περασμένου καὶ ἕνας καινούργιος χρόνος προβάλλει γεμάτος, ἐλπίδες καὶ ὄνειρα. Εἶναι ἀλήθεια πὼς αὐτὸ εἶναι ἔργο βαρύ. Ὁ ἄνθρωπος πολλὲς φορὲς τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του δὲν τολμᾶ οὔτε στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του νὰ τ’ ἀνοίξει. Καὶ ὅμως εἶναι ἀνάγκη, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, ἡ ἔρευνα νὰ γίνει, κατά τό δυνατόν πιὸ προσεκτική. Χρειάζεται ἀπολογισμὸς καὶ ἐκκαθάριση.

                Συνηθίζουμε αὐτὴν τὴν ἡμέρα νὰ ἀνταλλάσουμε εὐχές, ἀλλὰ δυστυχῶς τυπικές, ψεύτικες καὶ ἐπιφανειακές. Βάλαμε τὸν χρυσὸ στὴν ζωή μας καὶ βγάλαμε τὸν Χριστὸ ἀπ’ τὴν ζωή μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ κάθε εἴδους φτώχια μας, ἀδελφοί μου. Τὴν φετινὴ χρονιά, ἀπὸ σήμερα, ἂς ἀφήσουμε περισσότερο χῶρο καὶ χρόνο γιὰ τὸν Χριστό. Ἂς εἶναι ἡ νέα χρονιὰ ἀρχὴ νέας ζωῆς γιὰ τὸν καθένα μας. Ἂς εἶναι χρονιὰ ἀγάπης, εἰρήνης, ταπεινώσεως καὶ μετανοίας, ἂς εἶναι εὐλογημένη καὶ γεμάτη ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ «κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα».

                Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά, γεμάτη ἀπὸ προκοπὴ πίστεως καὶ ζωῆς σ’ ὅλους μας καὶ στοὺς ἀπόδημους Γρεβενιῶτες.

Μὲ πατρικὲς ἑόρτιες εὐχές

Ὁ Πνευματικὸς πατέρας καὶ Ἐπίσκοπός σας

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ