Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τα Γρεβενά το 1886

Τα Γρεβενά το 1886…

από τις σημειώσεις του Ταγματάρχη του Μηχανικού Νικολάου Θ. Σχινά.

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΕΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑΙ

ΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

 

ΥΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Θ. ΣΧΙΝΑ

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΤΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παρά  τω Επιτελικώ Γραφείω του Υπουργείου Στρατιωτικών

ΦΥΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Τύποις (( MESSAGER D’ATHENES))

1886

ΟΙΔOΙΠΟΡΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

Οικουμένην υπό δύο χιλιάδων χριστιανών, 500 οθομανών και έχουσαν  7 εκκλησίας, 2 τεμένη 6 σχολεία ών δύο οθωμανικά 8 χάνια χωρητικότητος 300 ίππων και 400 ανδρών, και 15 κλιβάνους.

Διαχωρίζεται είς δύο συνοικίας, υπό του διαρρέοντος ταύτην ομωνύμου ποταμού η Δόξα, συγκοινονούσας δια λιθίνης  γέφυρας και η μεν προς βορράν συνοικία καλείται Καλαμπάς η δε προς μεσημβίαν εν η και η Μητρόπολις και είκοσι οικίαι Βαρόσι.

Εις το άκρον της πεδιάδος και μεταξυ των δυο τούτων τμημάτων επί λόφου οικοδομήθη στρατών.

Τα Γρεβενά είναι πρωτεύουσα του ομωνύμου διαμερίσματος υπό 16.800 κατοικουμένου, διερουμένου εις τέσσερα Κόλια α) το Βλάχ  κείμενον προς Δυσμάς και έχον 24 χωρία β) το Χάος προς νότον έχον 22 χωρία γ)το Βέντσι προς ανατολάς έχον 22 χωρία και δ) το Τσούρχλι εις ανήκουσι και τα Γρεβενά έχον 23 χωρία.

Τα Γρεβενά έχουσι στρατηγίκην αξίαν, διότι δι’αυτών τελείται η συγκοινωνία της μεσηβρινής Μακεδονίας μετά του ΒΔ μέρους της Θεσσαλίας και της Ηπείρου καθόσον εντεύθεν εκ Μακεδονίας διέρχονται αί από Κοζάνης, Σιατίστης και Βεροίας εις Μέτσοβο και Ιωάννινα άγουσαι.

Βλάχ Κόλι                                                Χάος Kόλι

 1. 1. Σπήλαιον                   353          1.Κρανιά                       720
 2. 2. Περιβόλι                  1520          2.Σίτοβον                      160
 3. 3. Αβδέλα                       830          3.Κηπεργιό                  460
 4. 4. Σμίξι                             310          4.Ζαπανταίοι                  92
 5. 5. Σαμαρίνα                  3200          5.Σνίχοβον                      80
 6. 6. Μεσολούρι                 130          6.Μανοχίτι                    265
 7. 7. Φιλιπαίοι                     230         7.Γκιντάδες                  240
 8. 8. Δέλνο                             90          8.Λιμπίνοβον               150
 9. 9. Τσιούργιακα                  30          9.Πλέσια                         80
 10. 10. Βουδινσκό                 190      10.Μάνεσι                          55
 11. 11. Τούσι                             60      11.Γκραίοσι                        60
 12. 12. Μαργαναίοι                  90      12.Χριστοί                          20
 13. 13. Λάβδα                         140      13.Δημηνίτσα                  180
 14. 14. Λαμπανίτσα                 28      14.Αράπι                             95
 15. 15. Τίστα                           220      15.Γκουμπλαράκι             40
 16. 16. Ριάχοβον                      25      16.Πινιάρι                            45
 17. 17. Παληοχώρι                  50      17.Ρομπάρι                        30
 18. 18. Ζάλοβον                      260      18.Φυλή                             88
 19. 19. Κουμάτι                       170      19.Ελευθεροχώρι             55
 20. 20. Μαυρανέοι                  130      20.Καλόχι                           90
 21. 21. Μαυρονόρο                100      21.Ζυγόστι                          90
 22. 22. Βραβόνιστα                 130     22.Καλαμίτσι                      90
 23. 23. Ντόβρανι                        90                                             
 24. 24. Μπούρα                         40                                             

——-

8316

Βέντι Κόλι                                         Τσούρχλι Κόλι

1.Πεσκόν                     90             1.Ασπρόκαμπος              60

2.Γκουστόμι              100             2.Κονσκόν                       135

3.Κοπρίβου               160             3.Σούμπινον                      75

4.Λουτσίνινον              25             4.Σπάτα                              90

5.Βούρμποβον            40             5.Τσούρχλι                      200

6.Αγγαλέοι και                              6.Δοβρούνιστα               135

Βέντοι                            50             7.Κριθαράκια                     55

7.Νισινίκου                   35             8.Παληοκόπρια                45

8.Τορνίκι                      110            9.Στεζάχι                          160

9.Χολένιστα                145         10.Βαντσικόν                     250

10.Σαρακίνα                210         11.Λείψι                                 60

11.Παληοχώρι              95         12.Λιβίστι                              45

12.Γουρουνάκι              75         13.Ραντοσίνιστα                295

13.Παλαιοτούρνικον    70         14.Βελιά                              105

14.Πυλωρή                  105         15 Ραντοβίτσι                    110

15.Τόριστα                     55          16.Τριβένι                             90

16.Σφίλτσι                    140         17.Πικρεβενίτσα               240

17.Μπούρινον               45          18.Βίτσι                                60

18.Βαριώτα                    90          19.Κοντσιαιώτι                 115

19.Κολοκυθάκι              70          20.Μηλία                            105

20.Όξαρχον                  135          21.Σειρίνι μικρό                  90

21.Παληόκαστρον      360          22.Σειρίνι μεγάλο             180

22.Βαίπες                        60         23.Γρεβενά (Κασαμπάς300 και Βαρόσι 100) 400


Αντιστοιχία παλιάς ονομασίας – νέας ονομασίας οικισμών

1. Αβδέλλα – Αβδέλλα

2. Αγγαλαίοι – Αγαλαίοι

3. Αγία Παρασκευή – Παρασκευή

4. Άγιος Γεώργιος – Άγιος Γεώργιος

5. Αράπι – Δήμητρα

6. Ασπρόκαμπος – Ασπρόκαμπος

7. Βαντσκό – Κυδωνιές

8. Βάρεσια – Βάρης

9. Βαήπεση – Δαφνερό

10. Βελιά – Οροπέδιο

11. Βέντζι – Κέντρο

12. Βιβίστι – Εκκλησιές

13. Βίτσι – Λόχμη

14. Βοδινσκό – Πολυνέρι

15. Βούρμποβο – Ιτέα

16. Βραβόνιστα – Καληράχη

17. Βράσ(τ)νο – Ανάβρυτα

18. Γεωργίτσα – Γεωργίτσα

19. Γκοστόμι – Πόρος

20. Γκοτζίστινο – Λαγκαδάκια

21. Γκριντάδες – Αιμιλιανός

22. Γουρνάκι – Νεοχώρι

23. Δέλνο – Πρόσβορο

24. Δημηνίτσα – Καρπερό

25. Δισκάτα – Δεσκάτη

26. Ελευθεροχώρι – Ελευθεροχώρι

27. Έξαρχος – Έξαρχος

28. Ζάλοβο – Τρίκωμο

29. Ζαπανταίοι – Λαγκαδιά

30. Ζηγκόστι – Μεσόλακκος

31. Καλαμίτσι – Καλαμίτσι

32. Καλόχι – Καλόχι

33. Κάστρο – Κάστρο

34. Κατάκαλη – Κατάκαλη

35. Κηπουριό – Κηπουριό

36. Κολοκυθάκι – Κολοκυθάκι

37. Κονισκιότι – Ελεύθερο

38. Κοπλάρι – Μυρσίνι

39. Κοπρίβα – Κνίδη

40. Κοσκό – Ταξιάρχης

41. Κοσμάτι – Κοσμάτι

42. Κρανιά – Κρανιά

43. Κρέουση – Άνοιξη

44. Κριθαράκι – Κριθαράκι

45. Κρύφτσι – Κιβωτός

46. Λαβανίτσα – Μικρολίβαδο

47. Λάβδα – Λάβδα

48. Λείψι – Λείψι

49. Λεπενίτσα – Περιβολάκι

50. Λιμπίνοβο – Διάκος

51. Λούντζι – Καλλονή

52. Μαγέρη – Δασύλλιο

53. Μάνεση – Ανθρακιά

54. Μαυραναίοι – Μαυραναίοι

55. Μαυρονόρος – Μαυρονόρος

56. Μεσολούρι – Μεσολούρι

57. Μηλιά – Μηλιά

58. Μοναχίτι – Μοναχίτι

59. Μπάλντινο – Καλλιθέα

60. Μπίσιοβο – Κυπαρίσσι

61. Μπόζοβο – Πριόνια

62. Μπούρα – Δοξαράς

63. Νησινίκος – Νησί

64. Ντόβρανη – Έλατος

65. Ντοβράτοβο – Βατόλακκος

66. Ντοβρούνιστα – Κληματάκι

67. Ντουτσκό – Δοτσικό

68. Παλαιοχώρι – Παλαιοχώρι

69. Παλαιοχώρι Περατινό – Σταυρός

70. Παλιόκαστρο – Παλιόκαστρο

71. Παλιοκόπρια – Δασάκι

72. Περιβόλι – Περιβόλι

73. Πηγαδίτσα – Πηγαδίτσα

74. Πηκρηβηνίτσα – Αμυγδαλιές

75. Πισκό – Πιστικό

76. Πιτσούγγια – Δασοχώρι

77. Πλέσια – Μελίσσι

78. Πυλωρί – Πυλωροί

79. Ραντοβίστι – Ροδιά

80. Ραντοσίνιστα – Μέγαρο

81. Ράτσι –Αγάπη

82. Σαμαρίνα – Σαμαρίνα

83. Σαρακίνα – Σαρακίνα

84. Σειρήνι Μεγάλο – Σειρήνι Μεγάλο

85. Σειρήνι Μικρό – Σειρήνι Μικρό

86. Σέλισμα – Διασελάκι

87. Σιαργκαναίοι – Πανόραμα

88. Σίντσα – Τριφύλλι

89. Σίτοβο – Σιταράς

90. Σμιάτζι – Παλιουριά

91. Σμίξη – Σμίξη

92. Σνίχοβο – Δεσπότης

93. Σούμπινο – Κοκκινιά

94. Σπάτα – Πολύδεντρο

95. Σπήλαιον – Σπήλαιο

96. Στεζάχι – Αηδόνια

97. Σφίλτζι – Χρώμιο

98. Τίστα – Ζιάκας

99. Τόριστα – Ποντινί

100. Τορνίκι – Παναγιά

101.Τούσι – Αλατόπετρα

102.Τραπεζίτσα – Τραπεζίτσα

103.Τριβένι – Σύδεντρο

104.Τρτσκό – Τρίκορφο

105.Τσιούκα – Γήλοφος

106.Τσούριακας – Αετιά

107.Τσηράκι – Άγιος Κοσμάς

108.Τσούρχλι – Άγιος Γεώργιος

109.Φιλί – Φελλίον

110.Φιλιππαίοι – Φιλιππαίοι

111.Χολένιστα – Δίπορο

 

επιμέλεια Σάκης Πέτρου