Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ιστορικό έγγραφο-ντοκουμέντο σύστασης επιτροπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ στο ΛΙΜΠΟΧΟΒΟ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ (ΔΙΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ) ΤΟ 1905

Ιστορικό έγγραφο-ντοκουμέντο, ενδεικτικό της συμβολής της επαρχίας Βοϊου στο Μακεδονικό Αγώνα. Αφορά το διορισμό Εθνικής Επιτροπής το Δεκέμβριο του 1905 στο Δίλοφο (τότε Λιμπόχοβο) από τους οπλαρχηγούς των ανταρτικών σωμάτων. Τα μέλη των Επιτροπών φρόντιζαν για τη μεταφορά και απόκρυψη των όπλων και πολεμοφοδίων, για την τροφοδοσία και τα καταλύματα των ανταρτικών ομάδων, την περίθαλψη των ασθενών και τραυματιών, διενεργούσαν την αλληλογραφία των ανταρτικών σωμάτων με το εθνικό κέντρο, έδιναν πληροφορίες, τους οδηγούσαν στα μέρη που ήθελαν να πάνε, τους ενίσχυαν οικονομικά με μηνιαίες εισφορές από το υστέρημα των κατοίκων κ.α. Η συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού ήταν καθολική. Χωρίς αυτήν, οι ένοπλοι αγωνιστές δεν θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά πράγματα. Ανάλογες Επιτροπές είχαν συσταθεί σε πολλές κοινότητες του Βοϊου και άλλων περιοχών. Το έγγραφο βρέθηκε στην οικία του παπα-Νικόλα Κουκόλη, υπεύθυνου της Επιτροπής αυτής, από την εγγονή του Νίνα Κουκόλη, καθηγήτρια στο ΑΠΘ. Αναγράφονται τα εξής:
“Εν ονόματι του Θεού και της Πατρίδος.
Οι υποφαινόμενοι οπλαρχηγοί του σώματος των προς τα δεξιά του Αλιάκμονος Ελληνικών Μακεδονικών σωμάτων του αρχηγού κυρίου Στεφάνου Μάλλιου συνελθόντες σήμερον τη 3η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 1905 εν τω χωρίω Λιμποχόβω και εν τω Σχολείω διωρίσαμεν Επιτροπήν συγκειμένην εκ των κυρίων ιερέως Παπανικολάου, Κυριαζή Κώστα, Κώστα Τζιούφα, Αθανασίου Τζιούφα, Κώστα Τέγου, Γεωργίου Νικολάου, Κώστα Νίκου, κατοίκων του ανωτέρω χωρίου, ίνα η ειρημένη Επιτροπή χάριν της ελευθερίας της Πατρίδος και του ελληνικού αισθήματος, συντρέξωσι και προστατεύσωσι εκ συμφώνου μέχρι ρανίδος αίματος τα Ελληνικά Μακεδονικά Σώματα από πάσαν προδοσίαν, μυστική εχθρικήν συμμορίαν και από παν τυχαίον παρουσιαζόμενον δυσάρεστον συμβάν, ειδοποιούντες ημάς ή και παν Ελληνικόν Μακεδονικόν Σώμα περιφερόμενον πλησίον της περιφερείας μας, ειδοποιούντες ωσαύτως ημάς, εάν ανακαλύψωσι προδότην τινά μυστικώς ίνα εκτελέσωμεν τα διατασσόμενα υπό του Ανωτάτου Ελληνικού Μακεδονικού Κομιτάτου, παρέχοντες εις ημάς πάσαν ευκολίαν τροφών κλπ. έχοντες επίτηδες άνθρωπον διοριζόμενον παρά της Επιτροπής διά την μεταβίβασην πληροφοριών επειγουσών και εγγράφων.
Διό συνετάχθη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως υπεγράφη παρ’ ημών και της Επιτροπής.
Επιτροπή
Παπανικόλας Δ. (Παπανικόλας)
Κυριαζής Κώστα (Κυρ. Ντελής μουχτάρης)
Κώστας Τζιούφας
Αθανάσιος Τζιούφας (Ο δάσκαλος)
κοστα τεγο (Κώστας Σπανός)
γιοργιος νικολαου (Γεώργιος Μαλτέσιος)
κοστας Ν. (Κώστας Καρανίκος)
Ηλίας αγγελιοφόρος (Ηλίας Μαλτέσιος)
Οι οπλαρχηγοί
Θωμάς Μπέλιος
Λούκας Κόκκινος
Διαμάντης Τσιάπρας”.

 

Αλέξανδρος Λ. Αλεξόπουλος

Δείτε ακόμα