Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1913

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1913

Χωρίον Κάτοικοι

Αβδέλλα 1846
Αγαλαίοι 116
Αράπη 151
Ασπρόκαµπος 71
Βαϊπες 43
Βαντσικόν 696
Βάρτσα 81
Βελιά 399
Βελόνη 11
Βέντσια 254
Βιβίστι 138
Βοδεντσκό 655
Βούρµπουβο 132
Βραστόν 254
Γεωργίτσα 132
Γκοµπλαράκι 28
Γκοµπλάρι 232
Γκουστάµ 63
Γκρέους 17 20
Γουρουνάκι 119
Γρεβενά 1723
Γκριντάδες 419
∆έλινο 332
∆ηµηνίτσα 278
∆όβρανη 453
Ελευθεροχώριον52
Εξαρχος 170
Ζάλοβον 568
Ζηµνιάτσι 178
Ζυγκόστι 175
Καλαµίτσι 252
Καλαπόδι 42
Καλόχι 185
Κάστρον 95
Κολοκυθάκι 19
Κοντσικιότι 107
Κοπρίβα 320
Κοσµάτι 396
Κοτσκό 414
Κρανιά 1137
Κριθαράκι 19
Κρίφτσι 970
Κυρά Καλή 191
Λαβάνιτσα 93
Λείψι 100
Λιµπίνοβο 242
Λούµπινστα 94
Λούντσι 28
Λουτρός 482
Λυπινίτσα 89
Μάγερ 318
Μάνεs 21
Μαυραναίοι 330
Μαυρονόρος 248
Μελινσκό 82
Μεσολούρι 304
Μηλιά 269
Μονή Ζάπουρδας 18
Μπαλτινό 203
Μπίσιοβο 37
Μπόζοβον 138
Νασινίκος 189
Νταβράτοβο 394
Ξάπαντος 113
Παλαιόκαστρον 431
Παλαιοκόπρια 37
Παλαιότουρκο 18
Παλαιοχώριον 292
Περιβόλιον 2354
Πηγαδίτσα 409
Πισκό 74
Πλαίσια 21
Πρεβενίτσα 655
Πυλωρί 95
Ραντοβίστι 500
Ραντοσίνιστα 754
Ριάχοβον 77
Σαµαρίνα 4198
Σαρακίνα 404
Σαρκαναίοι 242
Σειρήνι µικρό 88
Σειρήνι Μεγάλο 880
Σινίχοβον 226
Σίτοβον 178
Σµίξη 1014
Σούµπινον 578
Σπάτα 242
Σπήλαιον 717 Στηχάζιον 508
Σύντσα 135
Τερβέν 515
Τίστα 595
Τόριστα 474
Τούζι 214
Τουργιούκι 180
Τριτσκό 175
Τσαπουρνιά 396
Τσιράχι 265
Τσιουργιουκάτ 86
Τσούρχλιον 1172
Φιλί 212
Φιλιππαίοι 877
Χωλένιστα 180

ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κυδωνιώτης