Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σύμβαση για τη δημιουργία αγροτοδιατροφικής σύμπραξης

Με στόχο την προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας που θα προκύψει μέσα από την ίδρυση ενός δυναμικού φορέα που..

θα αναλάβει την αξιοποίηση, την προβολή και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, παρουσία του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καναβού, υπέγραψε σύμβαση με αντικείμενο τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία “Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι μεταξύ άλλων η μελέτη του θεσμικού πλαισίου και ο καθορισμός εν δυνάμει εταίρων, ο προσδιορισμός των στρατηγικών κατευθύνσεων και το πλαίσιο των συνεργιών, η επεξεργασία ενός βιώσιμου σχεδίου και η δημιουργία ενός φορέα αποδεκτού από το σύνολο των εμπλεκομένων που θα οργανώσει και θα συντονίσει την όλη προσπάθεια.

 Η ανάδοχος εταιρεία που έχει εμπειρία στον τομέα αυτό δεσμεύτηκε για την αρτιότητα και τη συνέπεια στις συμβατικές της υποχρεώσεις.