Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Έγκριση Χρηματοδότησης Διαπιστευμένου Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2022

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2022 του Προγράμματος Erasmus+, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ) ενέκρινετην επιχορήγηση του ποσού των 142.517 ευρώ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία έχει χορηγηθεί η Διαπίστευση Erasmus+ στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης για το διάστημα 2021-2027. Το ποσό αυτό έχει εγκριθεί για την υλοποίηση της δράσης «Μαθησιακή Κινητικότητα» και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680 που εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 του τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.
Το συγκεκριμένο Διαπιστευμένο Σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:
1. Μαθήματακαικατάρτιση (Courses and training)
2. Παρακολούθηση εργασίας (Jobshadowing)
3. Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (invitedexperts)
Οι σχολικές μονάδες που ανταποκρίθηκαν θετικά στη με αριθμ. 880/14-02-2022σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςτης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και συμμετέχουν στο εν λόγω Σχέδιο Κινητικότητας ως μέλη της Κοινοπραξίας είναι οι παρακάτω:

1. Νηπιαγωγείο Άνω Κώμης
2. Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης
“Αμπεμπαμπλομ”
3. Νηπιαγωγείο Κορησού Καστοριάς
4. 1ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς
5. Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς
“Μικροί Εξερευνητές”
6. 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
7. 2ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών
8. 13ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης
9. 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
10. 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
11. 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
12. 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών
13. 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς
14. Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς
15. Γυμνάσιο Πενταβρύσου Καστοριάς 16. 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς
17. 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης
18. Μουσικό Γυμνάσιο – Λυκειακές
Τάξεις Σιάτιστας
19. 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας
20. 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας
21. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Άργους ΟρεστικούΚαστοριάς
22. 3ο ΓΕΛ Κοζάνης
23. Εσπερινό ΕΠΑΛ Γρεβενών
24. Εργαστηριακό Κέντρο Αμυνταίου
25. 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης
26. 2ο Εργαστηριακό Κέντρο
Κοζάνης (Πτολεμαΐδα)
27. 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Γρεβενών
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θέτει ως κύρια επιδίωξη τη συμπερίληψη,με στόχο τη συνύπαρξη, την ισότιμη συμμετοχή, την προσωπική ανάπτυξη καθώς και την καλλιέργεια δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και αξιών ενεργού πολίτη στο πλαίσιο ενός σχολείουγια όλους χωρίς αποκλεισμούς, ανεξάρτητα από τοβαθμό ή το είδος της αναπηρίας, τη φυλή, την καταγωγή, το θρήσκευμα, τις πολιτισμικές ή άλλες διαφορές.
Η χρονική διάρκεια του εγκεκριμένου Σχεδίουμαθησιακής κινητικότητας είναι 15 μήνες.