Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, με τις εργώδεις προσπάθειες των στελεχών της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ολοκλήρωσε την ένταξή της επιτυχώς στα υποέργα της Ασύρματης Νησίδας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
Αυτά αφορούν :
α) Την παροχή τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας υπό τη μορφή εταιρικού VPN και συνδέσεων δεδομένων σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης
β) Τη δυνατότητα αποστολής σύντομων μηνυμάτων (Bulk SMSs) από το φορέα μας Δημοσίου.
Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί μια «ενδοδικτυακή» επικοινωνία εντός του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» εντελώς δωρεάν, δίνοντας έτσι στα κρατικά ταμεία και στα ταμεία της Περιφέρειας μια σημαντική εξοικονόμηση σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου.
Όλες οι παραπάνω συνδέσεις, ανεξαρτήτως προφίλ χρήσης, περιλαμβάνουν απεριόριστο χρόνο ομιλίας και SMS προς κινητά και σταθερά εντός του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»
Η διάρκεια των συμβολαίων είναι 36 μήνες με δυνατότητα επέκτασης από το Ελληνικό Δημόσιο κεντρικά, ενώ στις συμβάσεις προβλέπεται και η επιπλέον χρήση, εφόσον γίνει μια «υπερχείλιση» στα προπληρωμένα πακέτα υπηρεσίας με χρέωση του χρήστη.
Επιπροσθέτως, συνοδεύονται από συσκευές κινητής τηλεφωνίας τύπου «smartphone». Αυτό κάνει δυνατή την αξιοποίηση Mobile εφαρμογών που ήδη υπάρχουν αλλά και που έπονται στο σχεδιασμό της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ. (υπηρεσιακό Mail, Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων, άυλη ψηφιακή υπογραφή, Microsoft Mobile Office, κ.α.) ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία σε ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες και στελέχη μας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει την προσπάθεια με επιτυχία της ψηφιακής αναβάθμισης και της διευκόλυνσης χωρίς κόστος της επικοινωνίας, με την τάχιστη και εξολοκλήρου ενσωμάτωση των υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προς όφελος της λειτουργίας του Δημοσίου, του πολίτη και των επιχειρήσεων .