Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το νέο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας, σε συνέχεια της μετατροπής της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. που αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, συνήλθε σε συνεδρίαση την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Κασαπίδης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Μαλούτας Λάζαρος, Αντιπρόεδρος
3. Νάμινι Έλενα, Γενική Διευθύντρια
4. Τσιούμαρης Γρηγόριος, Μέλος
5. Γιάτσιος Ιωάννης, Μέλος
6. Βαβλιάρας Γεώργιος, Μέλος
7. Πλακεντάς Παναγιώτης, Μέλος
8. Ζευκλής Χρήστος, Μέλος
9. Ελευθερίου Χρήστος, Μέλος
10. Στεργίου Εμμανουήλ, Μέλος
11. Αυξέντης Κων/νος, Μέλος (εκπρόσωπος εργαζομένων)
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

Κοζάνη 16/09/2020
Γραφείο Τύπου
Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.