Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου
Θέμα 1ο Επανασχεδιασμός του Χάρτη Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικά θέματα
Θέμα 2ο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2016
Θέμα 3ο Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δήμου Γρεβενών έτους 2016

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος”
Θέμα 5ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”
Θέμα 6ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο”
Θέμα 7ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Ορεινών Κοινοτήτων”
Θέμα 8ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου”
Θέμα 9ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση ¨Ποταμούλι¨ Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα”
Θέμα 10ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση χαλικοστρωμένων δρόμων Νοτίου Τμήματος Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 37/2006
Θέμα 11ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (έτους 2011)” Α.Μ. 20/2011
Θέμα 12ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πινακίδων κάθετης σήμανσης οδών Δυτικού Τμήματος του Δήμου” Α.Μ. 12/2013
Θέμα 13ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Γρεβενών” Α.Μ. 39/2013
Θέμα 14ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Αγίου Κοσμά” Α.Μ. 41/2013
Θέμα 15ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση αδιαμόρφωτων χώρων” Α.Μ.79/2013
Θέμα 16ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πινακίδων κάθετης σήμανσης οδών πόλης Γρεβενών” Α.Μ. 80/2013
Θέμα 17ο Παράταση υλοτομίας Δ.Τ. 2 Δημοτικού Δάσους Ζιάκα

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 18ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στον κ. Παναγιώτη Μπαλτά του Γεωργίου κάτοικου Τ.Κ Συνδένδρου.
Θέμα 19ο Ορισμός αρμόδιου οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων (άρθρο 10 παρ. 1 της 36873/2007 ΚΥΑ-ΦΕΚ 1364/τ.Β΄)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 20ο Έγκριση του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 289/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 21ο Έγκριση του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 22ο Έγκριση του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 23ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αθήνα.
Θέμα 24ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για συμμετοχή σε σύσκεψη με τον Βουλευτή Γρεβενών και το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
Θέμα 25ο Πολιτιστικές – Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου έτους 2015.
Θέμα 26ο Ορισμός μελών της Επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας αναφορικά με την δωρεά βρύσης στην Τ.Κ. Σπηλαίου και καθορισμός του χώρου τοποθέτησής της.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Επίδοση
1. κ. Γιαννακίδη Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής
2. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
3. Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής
4. Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου
5. Πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου
6. Πρόεδρο Οδοντιατρικού Συλλόγου
7. Εκπρόσωπο εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
8. Εκπρόσωπο ΕΚΑΒ παραρτήματος Γρεβενών
9. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Γρεβενών
10. Εκπρόσωπο ΔΕΚΕΓ
11. Εκπρόσωπο Κ.Κ.Α. & Α.
12. Εκπρόσωπο της Αστική Εταιρείας “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”
13. κ. Ιωάννη Σιούλα Σπήλαιο Γρεβενών

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα.
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη.
3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο.
4. Γενική Γραμματέα Δήμου Γρεβενών, κα Παρασκευή Τόπη.
5. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
6. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού).
7. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων.
8. M.M.E.
9. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου).