Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εξισωτική Αποζημίωση 2015 -δικαιολογητικά έως 30 Σεπτέμβρη

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που έχουν υποβάλει αίτηση Εξισωτική Αποζημίωση 2015  να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά…

( στα γραφεία του Α.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ έως 30 Σεπτέμβρη ) ώστε  να υπάρχει πληρότητα του  φακέλου τους και να αποφευχθούν οι ενστάσεις στα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ . Γεωργοί και κτηνοτρόφοι που δεν υπόκεινται στις παρακάτω κατηγορίες δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο παραστατικό.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Για τους παραγωγούς που δηλώνουν φιλοξενούμενοι ως προς τη μόνιμη κατοικία:

·  Αντίγραφο Ε1 2015 του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φιλοξενούνται.

2.    Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:

· Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).

·  Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν τα εισοδήματα προέρχονται από συντάξεις).

· Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν τα εισοδήματα προέρχονται από επιδόματα).

3.    Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:

· Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3 2015).

· Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

4.    Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα:

· Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια Επαγγέλματα.

5.    Για τους νέους γεωργούς:

· Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).

6.    Για τους Δασεργάτες μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:

· Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.

 

Πληροφορίες στα γραφεία του Α.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ και στα τηλέφωνα: 2462087513 και 2462087220