Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αναπληρωτών και ωρομισθίων (Ε.Ε.Π.) (Ε.Β.Π.)

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού…

Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

κ α λ ε ί

 τους υποψήφιους των κλάδων αυτών να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από7/ 08/2015 μέχρι 14/ 08/2015.

 

 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΑΣΤΟΣ