Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γρεβενά 1η ΜΑΗ 2022

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Εμείς οι εργαζόμενοι του Νομού Γρεβενών, συγκεντρωθήκαμε σήμερα,Κυριακή 1 Μάη 2022 , συμμετέχοντας στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της τάξης μας, για να γιορτάσουμε την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ.
ΤΙΜΑΜΕ την μνήμη των πρωτοπόρων αγωνιστών της Εργατικής Τάξης, των νεκρών του Σικάγο, του Μάη του 36 στην Θεσσαλονίκη, τους ήρωες της Καισαριανής, όλους τους ανώνυμους μαχητές που έχυσαν το αίμα τους στον αγώνα για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων, για μια καλύτερη ζωή για ένα καλύτερο μέλλον.
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ, αποτελεί φωτεινό δίδαγμα, αντίστασης και αγώνα, ενάντια στις δυνάμεις του Διεθνούς Κεφαλαίου, που καταργούν δικαιώματα και κατακτήσεις, ισοπεδώνουν την εργατική νομοθεσία και κάθε έννοια κοινωνικού κράτους.
Ενώνουμε την φωνή της Εργατικής τάξης στην Ελλάδα για την αποκατάσταση της ΕΡΗΝΗΣ ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ .
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ
ΤΗΝ 8ώρη εργασία ,τις 8 ώρες ανάπαυσης και τις 8 ώρες ελεύθερο χρόνο.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:
• Σεβασμό της αξίας και της προσωπικότητας όλων των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις .
• Σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία με θωράκιση του 40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης και αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας.
• Κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας.
• Κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ και ρύθμισή του μέσω της ΕΓΣΣΕ.
• Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από την απόλυση και ένταξη στην εργατική προστασία των ευέλικτων εργαζόμενων μέσω ψευδο-αυταπασχόλησης.
• Κατοχύρωση των επαγγελματικών ειδικοτήτων και αυστηρές κυρώσεις για τις ψευδείς εργοδοτικές καταχωρίσεις.
• Κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για την τηλεργασία στη βάση της πρότασης της ΓΣΕΕ.
• Απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε Επιθεωρήσεις Εργασίας σε όλη την επικράτεια.
• Αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας και των (υπ)εργολάβων.
• Καμία κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς την προηγούμενη κατάργηση των απορρυθμιστικών διατάξεων.
• Διασφάλιση και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ με σκοπό την προστασία των εργαζομένων που υφίστανται την καταπόνηση της υγείας και τον κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας .

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
• Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σωματικής και ψυχικής.
• Άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για την αυστηρή τιμωρία των υπεύθυνων για την σεξουαλική και την ηθική παρενόχληση στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των σωματείων τους στις Αρχές.
• Κανονισμό Εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις με υποχρεωτικό κεφάλαιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
• Άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και επαγγελματικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
• Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό.
• Ενίσχυση της προστασίας της συλλογικής δράσης, της απεργίας και των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων.
• Κατάργηση των περιοριστικών παρεμβάσεων στο συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982 και αυστηρές κυρώσεις στους εργοδότες που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
• Κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθολικό για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στην Ελλάδα χωρίς εξαιρέσεις.
• Κατάργηση των απορρυθμιστικών παρεμβάσεων στο ν. 1876/1990 και άμεση επανεκκίνηση χωρίς εμπόδια στη διαδικασία επέκτασης των ΣΣΕ.
• Αποκατάσταση της πρόσβασης στη μονομερή Διαιτησία και καμία παρέμβαση στο ρόλο του Ο.ΜΕ.Δ. ως ανεξάρτητου φορέα δωρεάν παροχής ποιοτικών υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ:
• Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγείας – πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής περιφέρειας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
• Αποτελεσματική δημόσια και καθολική κοινωνική πολιτική.
• Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.
• Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, αποτελεσματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου.
• Μείωση τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσιών – έμπρακτη πάταξη μονοπωλίων και της ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά.
• Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία πρώτης κατοικίας.
• Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων – πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης παραβατικότητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
• Δημόσιο και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με εγγυημένες συντάξεις και παροχές.
• Προστασία των συνταξιοδοτικών – κοινωνικοασφαλιστικών παροχών.
• Καμία πολιτική ιδιωτικοποίησης της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης.
• Απρόσκοπτη και ταχεία έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, με άμεση χορήγηση προσωρινής σύνταξης, με αξιοποίηση και των εκατοντάδων νέων επιστημόνων που εργάστηκαν μέσω ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ.
• Βελτίωση του οργανωτικο-λειτουργικού επιπέδου του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ για την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-συνταξιούχων.
• Σύσταση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και αξιοποίηση εγχώριου και αλλοδαπού εργατικού δυναμικού που βρίσκεται στη χώρα.
• Κρατική εγγύηση όλων των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
• Αυστηρές κυρώσεις και καμία πρόσβαση σε κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στους παραβάτες εργοδότες.
• Αποτροπή αποβιομηχάνισης, ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων εθνικού πλούτου και θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ!!
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε
Το Προεδρείο του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ να στείλει το ΨΗΦΙΣΜΑ αυτό σε κάθε αρμόδιο.

Για το Εργατικό Κέντρο Γρεβενών
Ο Πρόεδρος

Χαραλαμπίδης Λάζαρος