Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου & Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού

Υπογραφή συμβάσεων εκτέλεσης των έργων: α) Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών», β) «Ανάπλαση –Αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού»

 

Υπεγράφησαν από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τους αναδόχους των κατασκευαστικών εταιρειών οι συμβάσεις των έργων…

α) Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών», β) «Ανάπλαση –Αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού».

Ο Δήμος Γρεβενών, στο πλαίσιο της αξιοποίησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 και ειδικότερα των Μέτρων 323 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ», που έχει ως στόχο τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ», που έχει ως στόχο την βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, στις 14-11-2011 υπέβαλε αιτήσεις χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών» προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ & «Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού» προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€.

Μετά από τη θετική αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», τα έργα εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και δημοπρατήθηκαν από το Δήμο με ανάδοχο εταιρεία κατασκευής για το α) έργο τη τεχνική εταιρεία «Κων/νος Τράντος & Οδυσσέας Τράντος Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση (49.91%). Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.262,59€ με το Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες και για το β) έργο τη τεχνική εταιρεία «Ιωάννης Σιαμίδης & ΣΙΑ Κατασκευαστική Ε.Ε.», η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση (38%). Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 92.999,99€ με το Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία εκτέλεσης 18 μήνες.

 

Οι εργασίες του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών» αφορούν :

 

 • Καθαίρεση νεότερου κιγκλιδώματος και ανακατασκευή του λιθόκτιστου στηθαίου
 • Καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θεμελίωση της γέφυρας
 • Λοιπές καθαιρέσεις (οι λοιπές καθαιρέσεις θα αφορούν μόνο τα σαθρά κονιάματα και αρμολογήματα).
 • Συμπληρώσεις λιθοδομών.
 • Στερέωση του τόξου  της γέφυρας
 •  Αποκάλυψη μικρότερου τόξου και διάνοιξή του από την άλλη πλευρά.
 • Σφράγιση ρωγμών (με ενέματα)
 • Αρμολογήματα

 

Οι εργασίες του έργου «Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού» αφορούν  επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πέντε τμήματα και περιλαμβάνουν αναπλάσεις δρόμων και κοινοχρήστων χώρων, αναλυτικότερα:

 • Εκσκαφές  για λόγους εξυγίανσης μέρους της πλατείας με μέσο βάθος 0,30 περίπου. 
 • Εξυγιαντική στρώση από θραυστά υλικά λατομείου
 • Σκυροδέτηση C16/20 τμημάτων της πλατείας ως βάση γα την επίστρωση με ορθογωνισμένες πλάκες.
 • Επιστρώσεις με ορθογωνισμένη και ακανόνιστη πλάκα.
 •    Διαμόρφωση μπορντούρας σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού από γρανιτοκυβόλιθους.