Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απεντάχθηκαν, το Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα & η βελτίωση της οδού Αγ. Παρασκευής -Βασιλίτσας

Με σημερινή του απόφαση (16/3/2016), ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, ως πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, υπέγραψε την ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 3849 06/08/2013 Απόφασης Ένταξης της πράξης “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΛΙΑΚΑ”  διότι, κατά την διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο που καθιστούν αδύνατη την υλοποίησή της εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Δικαιούχος Δήμος Γρεβενών)

Επίσης απεντάχθηκε η Πράξη της βελτίωσης δημοτικής οδού Αγ. Παρασκευής -Βασιλίτσας, αφού, κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου της πράξης και την περιοδική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της, διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία συμβασιοποίησής της σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο που καθιστούν αδύνατη την υλοποίησή της εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Δικαιούχος Δήμος Γρεβενών)

Τέλος αντιστοίχως απεντάχθηκε και η πράξη ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”(Δικαιούχος Δήμος Γρεβενών)

orliakas3

anaklisiorliaka

vasilitsa

kozan.gr/