Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Νέα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτέχνη Ποδοσφαιριστή

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, από την 01/07/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1)έτος και μέγιστη τα πέντε ( 5) έτη.
Κατ΄ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη.
Όλα τα Σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των παλιών δελτίων, με τα δελτία νέου τύπου (επανέκδοση) για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους το αργότερο έως την 30/06/2022.
Η διάρκεια όλων των υφισταμένων δελτίων που θα αντικατασταθούν/ επανεκδοθούν και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ημερομηνία λήξης την 30/06/2024.
Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου ΔΕΝ αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30/6/2024, ΔΕΝ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).
Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα ΝΕΑ Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας αλλάζουν και χρώμα, από πορτοκαλί γίνονται λευκά και η διαδικασία της επανέκδοσης γίνεται μέσω των ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ που είναι διαθέσιμα στα γραφεία μας. Οι ψηφιακές φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε μορφή JPG, θα παραδίδονται σε φλασάκι USB στην γραμματεία της Ένωσης μας, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Προτείνουμε λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών, για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση σας, να ορίσετε ένα ραντεβού με την γραμματέα  κ. Μαρία Κατσάνου, στο τηλέφωνο 6981476286.

Δείτε ακόμα