Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ο ΡΟΛΟΣ της Τοπικής αυτοδιοίκησης στον Τουρισμό

γραφει η Σουπιάδου-Πετρέντζιου Μαρία  

Για να μπορέσει ένας τόπος να εξασφαλίσει την προσέλκυση τουριστών αλλά και μια τουριστική επιχείρηση να προσελκύσει πελάτες, είναι απαραίτητο :

1) Να δημιουργηθούν οι ιδανικές συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας
Ο τουρισμός αποτελεί μια μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία ξεχωρίζει για τον τοπικό της χαρακτήρα. Aκόμη και το καλύτερο, πεντάστερο ξενοδοχείο, δεν μπο-ρεί να εξισορροπήσει την κακή εντύπωση που αφήνουν οι ανασφαλείς δρόμοι, τα σκουπίδια στους δρόμους , ο αναξιοποίητος φυσικός πλούτος, η έλλειψη σηματοδό-τησης κλπ.
Για την δημιουργία των συνθηκών αυτών είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση και η συνένωση των δυνάμεων, των τουριστικών επιχειρήσεων και της Τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα, καθώς, από τη μία οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.) προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά και από την άλλη οι τοπικοί Δημοτικοί φορείς συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στην ενδυνάμωση των τοπικών επιχειρήσεων και στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, ώστε να εντοπιστούν, να αναδειχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου και της κάθε κοινότητας.

2) Να γίνει η κατάλληλη προβολή που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των τουριστών.
Ένα άριστο προϊόν αν δεν τύχει της ανάλογης προβολής είναι αναπόφευκτο, να μην έχει την αναγνωρισιμότητα που θα του έπρεπε και επομένως θα επιτύχει μόνο την ελάχιστη δυνατή πώληση .
Η προβολή των ιδιαίτερων προσόντων ενός τόπου απαιτεί την αντίστοιχη μέριμνα και δράση κατά κύριο λόγο από τους τοπικούς φορείς, ώστε να δοθεί η αναγκαία ώθηση, η οποία θα θέσει σε επιταχυνόμενη κίνηση τον μηχανισμό της τουριστικής και της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. Εδώ υπεισέρχεται η Τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία με πολλαπλές δράσεις μπορεί να προβάλει το τουριστικό προϊόν .
Προς επίτευξη όλων των ανωτέρω απολύτως αναγκαία είναι η εκπόνηση ενός Στρατηγικού σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης ,με την συνεργασία τόσο των επιχειρήσεων τουρισμού όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας , ο οποίος θα παρακολουθείται και θα εκτελείται ανεξάρτητα από τις αλλαγές που θα υπάρξουν στο ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω εκλογών
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό εκμεταλλεύσιμο στοιχείο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο τη διαφοροποιεί σημαντικά από τους υπόλοιπους κρατικούς φορείς που αφορούν στον τουρισμό, είναι η περιορισμένη γραφειοκρατική επίδραση. Πιο συγκεκριμένα, αν η κεντρική διοίκηση του κράτους είναι πολλές φορές εγκλωβισμένη σε έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας, που δυσχεραίνει την ταχεία λήψη αποφάσεων, περιμένουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού της .
Επιτέλους θα πρέπει να κατανοήσουμε, πως μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον τόπο μας, γιατί του αξίζουν τα καλύτερα !!

Σουπιάδου-Πετρέντζιου Μαρία 

soupiadou m l