Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κάποιοι διαγράφουν αυτά που κάποιοι άλλοι σχεδίασαν, ανέδειξαν και υλοποίησαν.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου, ιδρύθηκε το 2002 με το Νόμο 3044 / 02 ( ΦΕΚ 197 / 27-8-2002, άρθρο 13) και αποτελεί τον αρμόδιο φορέα της Ελληνικής Πολιτείας, για την προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών των Εθνικών Δρυμών του Βίκου, του Αώου και της Πίνδου (Βάλια Κάλντα) σαν ένα κοινό και ενιαίο οικοσύστημα της μεγάλης αυτής γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει και τους τρεις (3) Εθνικούς Δρυμούς.

Οφείλουμε να πούμε οτι, το σημαντικό αυτό γεγονός για τον ευαίσθητο αλλά και νευραλγικό τομέα του Ορεινού Όγκου του Νομού Γρεβενών προέκυψε μετά από συντονισμένες ενέργειες, του τότε βουλευτή Γρεβενών και Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ελ. Τζιόλα.

Με την καθοριστική αυτή απόφαση υλοποιήθηκε ένας από τους κυρίαρχους στόχους και πόθους ολόκληρης της κοινωνίας των Γρεβενών, των ορεινών οικισμών της Πίνδου στην Δυτ. Μακεδονία και Ήπειρο, αλλά και των οργανώσεων της χώρας που ενδιαφέρονται και αγωνίζονται για την προστασία, την σχεδιασμένη ανάπτυξη και την ανάδειξη του ποικιλόμορφου και πολυσύνθετου πλούτου του ορεινού συγκροτήματος της Β. Πίνδου.

Η νομική μορφή του είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι αρμοδιότητες του Φορέα, είναι :
• Η ευθύνη των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών,
• Η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης,
• Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και των περιορισμών
• Η μέριμνα για την συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων
• Η γνωμοδότηση πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων των περιοχών ευθύνης του
• Η υποβοήθηση των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών για τον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται στην περιοχή,
• Η κατάρτιση μελετών και ερευνών και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων τα οποία εκτιμά ότι είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των περιοχών,
• Η κατασκευή, η επισκευή και η συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής καθώς και η προμήθεια σύγχρονου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης,
• Η εκπόνηση εθνικών ή / και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικές με τις περιοχές του
• Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση εργαζόμενων και επιστημόνων σε θέματα αντίστοιχα με τους σκοπούς του.
• Η Προώθηση, η υποστήριξη, η οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, επιστημονικών ερευνών και χορήγηση σημάτων ποιότητας.

Το 2002, σαν έδρα του Φορέα  είχε ορισθεί το Σπήλαιο Γρεβενών, αλλά από το 2007 όπου προσέλαβε για πρώτη φορά προσωπικό, οι διοικητικές του υπηρεσίες μεταφέρθηκαν στους Ασπραγγέλους Ιωαννίνων.

Το 2013  με το Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013)  Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου − Αώου και Πίνδου», που ιδρύθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου», που ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 49) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Πίνδου».  Η έδρα του φορέα διαχείρισης είναι οι Ασπράγγελοι Ιωαννίνων.

Το 2018 με τον Νόμο 4519 (ΦΕΚ A 25 – 20.02.2018 ) ο “Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου” μετονομάστηκε σε “Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου” και μεταφέρεται το ΑΦΜ.

Ο Φορέας Διαχείρισης μέχρι τώρα διοικούνταν από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, των οικείων Περιφερειών και Δήμων, ειδικοί επιστήμονες, παραγωγικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ τώρα αναμένεται να ορισθεί εκ νέου και πλέον το ΔΣ θα είναι επταμελές,  με τον κίνδυνο να μην υπάρχει σ αυτό εκπροσώπηση των Γρεβενών.

Ποιοι τα ψήφισαν;;;
Όπως όλα δείχνουν… κάποιοι διαγράφουν αυτά που κάποιοι άλλοι σχεδίασαν, ανέδειξαν και υλοποίησαν.

 

Βλαχόπουλος Γιώργος- greveniotis.gr