Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αταύτιστοι οικισμοί.

Αγαπητοί συμπατριώτες, γειά σας.

Ασχολούμαι επί 25 έτη με την τοπική ιστορία και τρεις τόμοι, αποτέλεσμα της ερευνητικής μου προσπάθειας έχουν εκδοθεί με τον τίτλο «Σελίδες ιστορίας των Γρεβενών» (2002, 2014 και 2016).
Ο διαμένων στην Κοζάνη ιστορικός ερευνητής και τουρκολόγος κ. Κωνσταντίνος Καμπουρίδης εντόπισε στα οθωμανικά αρχεία της Κωνσταντινούπολης δύο φορολογικά κατάστιχα της επαρχίας Γρεβενών των ετών 1564 και 1579. Είναι οι πρωιμότερες ιστορικές πηγές για τον τόπο μας. Στα κατάστιχα περιέχονται πλήθος σημαντικών πληροφοριών.
Μεταξύ των οικισμών που αναγράφονται στα κατάστιχα περιλαμβάνονται 32 που δεν κατέστη δυνατόν να ταυτιστούν, επειδή μετά από σύντομο χρονικό διάστημα αυτοί διαλύθηκαν. Επειδή είναι πολύ πιθανόν τα τοπωνύμια να έχουν διατηρηθεί στη μνήμη των κατοίκων των οικισμών που υπάρχουν ακόμη στις ημέρες μας, παραθέτω τον πίνακα με τα ονόματα των αταύτιστων οικισμών με την ελπίδα να εντοπιστούν γεωγραφικά κάποιοι τουλάχιστον από αυτούς. Είναι πιθανόν τα τοπωνύμια να μην έχουν αποδοθεί επακριβώς λόγω σφαλμάτων του αναγραφέως, καθώς είναι γραμμένα με αραβικούς χαρακτήρες.
Θα χαρώ, αν κάποιος συμπατριώτης επικοινωνήσει είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς κλήσεως 24610 31374 & 6977749240 είτε μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση apostpapadim@gmail.com
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Απόστολος Παπαδημητρίου

1. A….kokasri (mez-i) Ασαφές
2. Anyahor Ανωχώρι (;)
3. Betrak Μπετράκι
4. Bonic derbend Μπονίτσα, Μπονίτσι
5. Bormara Μπορμάρα, Μπουρμάρα
6. Budani Μπουντάνι
7. Civa Τσιβά, Τσίβα, Σίβα
8. Doksa Δόξα
9. Dranoh Ντρανόχι
10. Govro, Grovro hali Γκόβρο
11. Iglaki Ιγκλάκι
12. Ikalama, Kalama Καλαμά
13. Ikar, Ikari Ικάρι
14. Istilo Ίστιλο
15. Ivlasani Ιβλασάνι, Βλασάνι
16. Kakolaki Κακολάκι
17. Kardani Καρντάνι
18. Kerekme (mez-i) Κερεκμέ, Κερεκμές
19. Klisti hali ez raiyyet Κλειστή
20. Miranos Μιρανός
21. Misovun Μεσοβούνι
22. Mucali (mez.-i) Μουσιαλή, Μουτσιαλή
23. Niko Bigadi (mez.-i) Νίκου πηγάδι
24. Poksa Πόξα
25. Rusa Ρούσα
26. Torlesa Τορλέσα
27. Vakli Βακλί
28. Veliza Βελίτσα, Βελίζα
29. Vendomatyo (mez.-i) Βεντοματιό
30. Ziristan (mez.-i) Ζιριστάνι
31. Loharic Λοχαρίτσα, Λοχαρίτσι
32. Dristina Ντριστίνα