Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ” ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣΑΧΙΛΛΕΑΣΧΡΗΣΤΟΣΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΕΠΙΔΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΗΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΕΞΑΡΧΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΚΑΝΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΑΜΑΡΙΝΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΙΑΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΜΑΡΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΞΑΡΧΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΠΡΙΖΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΑΜΑΡΙΝΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΖΗΚΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΣΑΜΑΡΙΝΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΥΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΙΑΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑΧΡΗΣΤΟΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΕΜΠΕΚΙΔΟΥΕΥΜΟΡΦΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΑΒΡΥΤΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΑΣΥΛΛΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΙΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΗΔΟΝΙΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣΙΣΑΑΚΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΖΕΜΠΙΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣΖΗΣΗΣΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗΧΡΗΣΤΟΣΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΒΑΤΚΟΒΣΚΙΖΜΠΙΓΚΝΙΕΒΡΟΜΟΥΑΛΝΤΖΙΑΚΑΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣΚΙΒΩΤΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑΡΑΧΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΝΙΔΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΖΟΛΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΘΩΝΚΡΑΝΕΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΗΤΣΙΟΥΔΑΦΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΙΒΩΤΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΟΥΣΤΕΡΓΙΑΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚΝΙΔΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΝΔΡΕΑΣΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥΛΟΥΚΠΑΣΟΓΛΟΥΝΕΡΚΙΖΑ ΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑΓΑΒΡΙΗΛΚΙΒΩΤΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΠΑΝΩΡΑΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚΝΙΔΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΜΠΟΣΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΗΡΑΚΛΗΣΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΛΛΟΝΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΟΥΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥΣΤΕΡΓΙΑΝΗΙΩΑΝΝΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΥΜΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΗΤΤΑΣΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΤΑΛΙΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΦΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΙΣΑΝΙΔΟΥΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣΔΑΝΙΗΛΛΑΖΑΡΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΙΩΤΑΕΥΘΥΜΙΑΣΤΕΡΓΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥΧΛΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΗΓΑΔΙΤΣΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΗΛΙΑΣΠΟΝΤΙΝΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΛΟΚΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΟΚΚΙΝΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΕΠΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΕΛΑΤΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΙΣΠΟΓΛΙΔΟΥΘΕΟΠΙΣΤΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΟΝΤΙΝΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΖΙΩΓΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΙΤΑΡΑΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΓΕΣΘΗΜΑΝΗΙΩΑΝΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΜΗΛΕΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΛΗΒΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΗΛΕΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΜΕΓΑΡΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΑΡΕΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΣΑΡΑΚΗΝΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥΕΥΣΤΑΘΙΑΣΤΑΥΡΟΣΣΑΡΑΚΗΝΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΥΜΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΓΑΡΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΡΟΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕΓΑΡΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΑΜΠΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΑΡΑΚΗΝΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΣΙΔΟΥΜΑΡΙΑΔΑΝΙΗΛΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣΟΡΕΣΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΤΑΞΙΑΡΧΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΥΡΑΚΑΛΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΥΡΣΙΝΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΣΒΟΡΡΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΕΙΣΟΓΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΥΡΣΙΝΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΡΖΙΑΔΗΣΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΥΡΣΙΝΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΟΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜΥΡΣΙΝΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΙΔΑΣΖΗΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΡΟΔΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣΘΕΟΠΙΣΤΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΡΙΚΩΜΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΓΕΡΒΑΣΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΟΥΦΑΕΥΘΥΜΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΒΔΕΛΛΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΙΟΥΖΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣΛΑΖΑΡΟΣΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΑΤΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΔΡΕΑΣΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΗΛΙΑΣΒΕΝΤΖΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΟΡΓΙΑΝΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΘΙΜΙΔΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΝΙΚΟΛΑΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΚΕΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΗΡΑΚΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΜΤΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΑΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΤΟΝΑΕΙΡΗΝΗΧΡΗΣΤΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΘΩΜΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΖΗΣΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕΥΑΝΘΙΑΘΩΜΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥΜΑΡΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΧΙΛΛΕΥΣΔΟΤΣΙΚΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΓΑΛΗΣΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΓΑΒΡΙΗΛΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΧΡΗΣΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΚΟΔΡΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΟΥΛΑΣΣΤΕΛΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣΗΡΑΚΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΑΜΑΡΙΝΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΙΟΥΠΑΑΡΕΤΗΓΕΩΡΓΙΟΣΣΑΜΑΡΙΝΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΠΟΥΚΑΣΑΔΑΜΟΣΘΩΜΑΣΣΑΜΑΡΙΝΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΜΙΞΗΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΑΛΕΞΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ