Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Enterprise Europe Network – Hellas: 18 μήνες λειτουργίας

100 συμφωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οργανισμών έχουν ήδη επιτευχθεί με τη βοήθεια του Enterprise Europe Network – Hellas, μέλους του ομώνυμου ευρωπαϊκού δικτύου ολοκληρωμένης υποστήριξης των επιχειρήσεων, στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του.

peopleΠρόκειται κυρίως για συμφωνίες ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας καθώς και συμφωνίες εμπορικού χαρακτήρα, οι οποίες υπογράφτηκαν μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αμερική, τη Χιλή, την Κίνα και την Αυστραλία. Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός των ελληνικών συνόρων και να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εμπλουτίσουν το εύρος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους, να προωθήσουν ή να υιοθετήσουν τεχνολογικά καινοτομικά προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες καθώς και να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα μαζί με άλλους εταίρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Enterprise Europe Network – Hellas (www.enterprise-hellas.gr), αν και ξεκίνησε τη λειτουργία του τους πρώτους μήνες του 2008, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς και άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μέχρι τον Ιούνιο του 2009. Συνολικά, δόθηκαν απαντήσεις σε περισσότερα από 7.000 εξειδικευμένα ερωτήματα (παροχή πληροφόρησης, συμβουλές, επίλυση αποριών, υποστήριξη σε θέματα διεθνών συνεργασιών) που αφορούσαν την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις συμμετείχαν στις δεκάδες εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 3.500 διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών. Παράλληλα, οι ελληνικοί φορείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για χρηματοδοτικές ευκαιρίες ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων αλλά και για πιο ειδικά θέματα (π.χ. κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας) στο πλαίσιο των περίπου 170 ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων που διοργανώθηκαν.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Enterprise Europe Network – Hellas είναι η δυνατότητα που παρέχει σε επιχειρήσεις και άλλους φορείς να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζονται από οποιονδήποτε συνεργάτη του δικτύου ανά την Ελλάδα επιθυμούν (one-stop shop), δεδομένης της συμπληρωματικότητας των συνεργατών και της χρήσης αποτελεσματικών εργαλείων εσωτερικής επικοινωνίας. Το έργο του δικτύου υλοποιείται από μια κοινοπραξία 16 οργανισμών κατανεμημένων σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας.

Ονομαστικά, οι φορείς – μέλη του δικτύου είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), η Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Α.Ε. (ΕΚΕΠΥ), το Επιμελητήριο Αρκαδίας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο Καβάλας, η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών, Α.Ε. (ΕΤΑΚΕΙ), ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), η Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας Α.Ε. (ΕΟΜΜΕΧ), το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ) και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης με περίπου 600 τοπικά σημεία επαφής σε 44 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, υποψήφιες προς ένταξη χώρες, χώρες ΕΟΧ, λοιπές τρίτες χώρες) και 3.000 εξειδικευμένα στελέχη στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Για την περίοδο 1/1/2008-30/6/2009 εκτιμάται ότι οι υπογεγραμμένες συμφωνίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας (ερευνητικές, τεχνολογικές, εμπορικές) αγγίζουν τις 1.500, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη (7-9 Οκτωβρίου 2009), στο πλαίσιο της Σουηδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ετήσιο συνέδριο του ευρωπαϊκού δικτύου με γενικό θέμα: «Rising to the challenge: supporting small business in a time of crisis». Περίπου 800 εταίροι από όλες τις χώρες του Δικτύου συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου, μεταξύ των οποίων και 18 εκπρόσωποι του ελληνικού Δικτύου. Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε η Υπουργός Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Επικοινωνιών της Σουηδίας Maud Olofsson, η οποία αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάγκη στήριξής τους ειδικά στην περίοδο της κρίσης, καθώς και στην αναγκαιότητα μιας νέας στρατηγικής για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Ακολούθησαν συζητήσεις σχετικά με ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις που ενδιαφέρουν άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τέθηκαν ως στόχοι-προτεραιότητες για το 2010 η προώθηση της καινοτομίας και της διεθνοποίησης των ΜΜΕ. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ελληνικό δίκτυο (Enterprise Europe Network – Hellas) διακρίθηκε για την επιτυχή παρουσία του στο ετήσιο συνέδριο της Στοκχόλμης με τη συμμετοχή μελών του ως εισηγητές σε δημόσιες συζητήσεις και με τη βράβευσή του για την ανάπτυξη καλών πρακτικών προς όφελος όλων των μελών του δικτύου αλλά και των αποδεκτών / πελατών του.

Σημειώνεται ότι το Enterprise Europe Network αποτελεί το κύριο εργαλείο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP 2007-2013) και δημιουργήθηκε βασιζόμενο στην εμπειρία των προγενέστερων δικτύων Euro Info Centers (Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης) και Innovation Relay Centers (Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας) για να αποτελέσει ένα ενιαίο δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

EEN
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network – Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: info@anko-eunet.gr
Web Site: http://www.anko-eunet.gr/