Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Ελπίδα» για τους παραγωγικούς τομείς της περιφέρειας

Με αφορμή την συζήτηση που έγινε στο ΠΣ της 15 Ιουλίου 2015 με θέμα: «Σχέδιο Στρατηγικής  Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»,

ο συνδυασμός της ΕΛΠΙΔΑΣ έκανε συγκεκριμένη πρόταση που αφορά σε σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της Περιφέρειας.

Το «Σχέδιο Στρατηγικής  Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», αναφέρεται στις χρηματοδοτήσεις που αναμένεται να έχουν οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα από το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ όπως λέγεται και από το ΠΕΠ 2014-2020.

Σήμερα η Περιφερειακή μας οικονομία βασίζεται στο ισχνό  ΑΕΠ από τον Αγροτικό τομέα κατά 6,8% (Γεωργία – Κτηνοτροφία), βασίζεται στη Βιομηχανία τις κατασκευές και τη Μεταποίηση κατά 38,5%  (9,5% ΜΜΕ , και 29% ενέργεια) και κατά 54,7% στις Υπηρεσίες και το Εμπόριο.

Είναι υποχρέωση της Περιφερειακής Αρχής στο σχεδιασμό της να λάβει υπόψη της το σύνολο των ΜΜΕ της Περιφέρειας.

Για τις  ΜΜΕ στο νέο ΠΕΠ της Περιφέρειας  προβλέπονται 79εκ€ από τα συνολικά 330,7εκ€, δηλαδή μόλις 24% του ΠΕΠ. 

Ο συνδυασμός της ΕΛΠΙΔΑΣ,  ζητά:

1ο  το ποσοστό για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας να αυξηθεί κατ΄ ελάχιστον στο 30% του ΠΕΠ, στην πρώτη αναθεώρηση που θα γίνει τον επόμενο χρόνο.

2ο Ως προς την εξειδίκευση του Σχεδίου, βασική παρατήρηση είναι ότι αυτό έχει ΕΝΤΟΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ινστιτούτα, ΕΒΕ, σύμβουλοι)

Από τα 155εκ€ του Σχεδίου, οι ενδεικτικές δράσεις που ενισχύουν απευθείας  (άμεσα) τις ΜΜΕ είναι μόλις 2,23εκ€

Παρά το γεγονός ότι όλες οι προτάσεις είναι πολύ καλές, ο σχεδιασμός φαίνεται να αφορά σε μια άλλη εποχή. Αυτή πριν ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Σήμερα που οι επιχειρήσεις δοκιμάζουν μια άνευ προηγουμένου κρίση και κλείνουν η μια μετά την άλλη, απαιτείται μια άλλη λογική, η οποία θα θέτει ως προτεραιότητα την μέγιστη δυνατή στήριξη του επιχειρηματικού τομέα.

Προέχει οι ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές, μέσω της ενσωμάτωσης των καινοτομιών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην λειτουργία τους.

Να στηρίξουμε τις ΜΜΕ και να κατευθύνουμε τους φορείς τις έρευνας στις ανάγκες των ΜΜΕ και όχι αντίστροφα.

 

Για να ξεφύγουμε από την απλή ακαδημαϊκή έρευνα που δεν αγγίζει τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας θα πρέπει αντί να προτείνουν ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΑ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΊ ΦΟΡΕΙΣ, ΝΑ ΟΝΟΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.

Συγκεκριμένα ο συνδυασμός ΕΛΠΙΔΑ προτείνει ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ  ΠΟΡΟΙ και να ονοματισθούν 9 μείζονα έργα ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ από όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες του RIS

1ο Υλοποίηση του Σχεδιασμού για τη Γούνα με 1η προτεραιότητα τη Από την ΕΠ 1.1,1.3 Δημιουργία Ινστιτούτου για γενετική βελτίωση των γουνοφόρων ζώων και προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

 Έδρα Καστοριά  (εξοπλισμός από το ΚΕΓ που έκλεισε ΥΠΑΑΤ)

Θεσμοθέτηση: Να  συμμετέχουν τα Επιμελητήρια Καστοριάς, Κοζάνης,  η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών» ΣΕΓ, Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών  Καστοριάς, Σιάτιστας και Άργους Ορεστικού και ο Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων ως μια πρώτη πρόταση που θα ενώνει τον κλάδο. 

Στόχος του Ινστιτούτου: η ποιοτική αναβάθμιση, η ανταγωνιστικότητα και η προώθηση της Ελληνικής Γουνοποιίας. Το Ινστιτούτο να χρηματοδοτηθεί για τα πρώτα ερευνητικά έργα που έχει ανάγκη ο κλάδος και είναι i) η γενετική βελτίωση των γουνοφόρων ζώων  ιι)η καθετοποίηση του κλάδου, ιιι) ηδιασφάλιση της υγιεινής και προστασίας των εκτροφών, ιv) το πρόγραμμα εξωστρέφειας σχεδιασμένο από το κλάδο

Από ΕΠ 1.2 «Χρήση καινοτόμων Μηχανισμών οικονομικής στήριξης και έρευνας « Χρηματοδότηση τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού και πληρωμή για τα πρώτα επτά χρόνια του ερευνητικού προσωπικού από το ΣΕΣ.

 

Για να ολοκληρωθεί η στήριξη του κλάδου της Γούνας προτείνω επίσης και εφόσον οι πόροι της ΔΜ από το πρόγραμμα ρευστότητας του ΕΤΕΑΝ έχουν δεσμευθεί, από εδώ να χτίσουμε ένα νέο εργαλείο ρευστότητας

 

Στην Επ.Πρ. 2.3 προτείνουμε την πλήρη αναμόρφωση των δράσεων (υπάρχουν δράσεις που ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί) και να προβλεφθούν ονοματισμένες δράσεις επιχειρηματικού τουρισμού για τη Γούνα  (ολιστικό τουριστικό προϊόν κάτι που ήδη γίνεται από τους ρώσους που συνδυάζουν αγορά γούνας με τουρισμό)  να προωθηθούν δηλαδή δράσεις  για τον συνδυασμό τουρισμού Καστοριάς – Σιάτιστας και εμπορίας  Γούνας

 

από την Ε.Π 3.2 (Εξαγωγές στην πράξη ) Δέσμευση πόρων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της Γούνας σε νέες αγορές

 

Και από τον ΑΠ 3 προτείνουμε ονοματισμένο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ που πρέπει να αλλάξει ριζικά ως προς τις δράσεις και εδώ να ενταχθεί κατά προτεραιότητα και η πρόταση της Ομάδας Εκτροφέων για το ξηραντήριο γουνοδερμάτων ως ιδιωτική επένδυση

 

Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί κατά την άποψή μας σε  μέγιστο βαθμό ο Σχεδιασμός που ο Συνδυασμός μας είχε για τον κλάδο της Γούνας ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ:

 • 1ο ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Άμεση ενεργοποίηση εργαλείων ρευστότητας (η Περιφερειακή Αρχή έχασε έναν χρόνο από ήδη δεσμευμένους πόρους)
 • 2ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Αύξηση επενδυτικών κεφαλαίων για ΜΜΕ στο τομέα της Γούνας/ Ξηραντήριο/Κουζίνα
 • 3ο ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ενίσχυση Εκτροφής / χωροθέτηση
 • 4ο ΕΡΕΥΝΑ : Ινστιτούτο
 • 5ο ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: χρηματοδότηση  κλάδου για είσοδο σε νέες αγορές

 

 

2ο Κέντρο γενετικής  βελτίωσης ντόπιων φυλών ζωικού κεφαλαίου  Κτηνοτροφικού Κέντρου Βλάστης

Θεσμική αλλαγή και Χρηματοδότηση από ΕΠ 1.2 «Χρήση καινοτόμων Μηχανισμών οικονομικής στήριξης και έρευνας για « Χρηματοδότηση τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού και πληρωμή για τα πρώτα επτά χρόνια του ερευνητικού προσωπικού από το ΣΕΣ.

 

3ο Ερευνητικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γενετικού Υλικού Αρωματικών Φυτών.

Εγγραφή στον Εθνικό  κατάλογο. Δημιουργία Τράπεζας Πιστοποιημένων Σπόρων

4ο «Γεωργία Ακριβείας εφαρμογή σε καλλιέργειες ροδακίνων στο Βελβενδό και Μήλων στους Πύργους της Εορδαίας  και τη Καστοριά»  και

Συνδυασμός με Δέσμευση πόρων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας σε νέες αγορές

και με την χρηματοδότηση του Δημοπρατήριου Αγροτικών προϊόντων : Ιδιωτική Επένδυση (που αποτελούσε πρόταση του συνδυασμού μας)

Χρηματοδότηση για αποθήκες  και επέκταση υποδομών Βελβενδού – Πύργων – ΓΕΟΚΑ

5ο  Επ.Πρ 4.1 Μελέτη και κατασκευή ενός μικρού θερμοκηπίου που θα χρησιμοποιεί, υποπροϊόντα της λιγνιτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΕΙ, ΤΕΙ,ΔΕΗ):

 • το νερό ψύξης των, 37 ο C  (που σήμερα ζεσταίνει τα κοράκια)
 • το CO2 που χρειάζονται τα φυτά και υπάρχει άφθονο στις καμινάδες της ΔΕΗ και για το οποίο φωνάζουν δίκαια οι οικολογικές οργανώσεις 

και κατασκευή  μικρού θερμοκηπίου, σε ντόπια εταιρεία. Αν το επιχείρημα επιτύχει, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και όχι μόνο, κοινωνία.

6ο  Θερμικά Ηλιακά Συστήματα ή Συγκεντρωτικά Ηλιακά Συστήματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ,ΔΕΗ):

Δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  με κάτοπτρα να θερμαίνεται και να ατμοποιείται το νερό και να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με το ίδιο τρόπο όπως οι λέβητες των ατμοηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής που καίνε λιγνίτη.

Σε αυτή τη χώρα την χρήση των κατόπτρων την γνωρίζουμε από τον Αρχιμήδη και όμως αντί να συζητάμε την χρήση αυτής της τεχνολογίας, μιας τεχνολογίας που μπορεί να έχει πολύ μεγάλη Ελληνική προστιθέμενη αξία, εισάγουμε ηλιακά συστήματα

 

7ο Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μοντέλου – παράδειγμα Ιταλίας  – αντί για τα γνωστά cluster

Μικρές ευέλικτες οικογενειακές επιχειρήσεις  που στηρίζουν με τεχνογνωσία και εξοπλισμό μια μεγαλύτερη παραγωγική επιχείρηση.

Ας ξεφύγουμε λίγο από τα cluster, δεν περπατάν εύκολα εδώ. Δεν συμβαδίζουν με την νοοτροπία του Έλληνα

Το μοντέλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορεί καλύτερα να ανταποκριθεί στην διατήρηση θέσεων εργασίας στην περιοχή, αυτό που ταιριάζει με την νοοτροπία του Έλληνα που θέλει να είναι «νοικοκύρης στο δικό του μαγαζί» είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί η βόρεια Ιταλία.

Στόχος θα είναι,  με σχέδιο να ενεργοποιήσουμε το επιστημονικό, μελετητικό και κατασκευαστικό δυναμικό που διαθέτει η περιοχή, και να προωθήσουμε και να εδραιώσουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με μικρές ευέλικτες οικογενειακές επιχειρήσεις γύρω από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη ΔΕΗ σαν κέντρο. Ας το εφαρμόσουμε με την συνδρομή ακόμη και ξένων εμπειρογνωμόνων αν χρειασθεί

 

8ο Οινική Ζώνη Αμυνταίου : Πιλοτική καλλιέργεια βιομηχανοποιημένης αμπέλοκαλλιέργειας

Για παραγωγή  ποιοτικού και πολύ φθηνού κρασιού. Πρόταση από ιδιώτες οινοποιούς προκειμένου  να εισέλθουν  στην αγορά της Κίνας αλλά και της Β. Ευρώπης. Συνεργασία με Ομάδες Παραγωγών (διάθεση 2000 στρ από ΔΕΗ στην περιοχή του Αμυνταίου)

 

9ο Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων

 

Υπάρχει ήδη ως πρόταση των ΕΒΕ

 

Η  εσωτερική αναμόρφωση και συμπλήρωση του Σχεδίου RIS με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα μεγιστοποιήσει το όφελος για τις χειμαζόμενες ΜΜΕ, θα συγκεντρώσει πόρους  σε συγκεκριμένα καινοτόμα και αναπτυξιακά projects που θα δώσουν με αυτό τον τρόπο μετρήσιμα αποτελέσματα και βιώσιμες θέσεις εργασίας,  στον επιχειρηματικό τομέα της Περιφέρειας με την παράλληλη ενεργοποίηση των ερευνητικών φορέων μας στην κατεύθυνση στήριξης της Περιφερειακής οικονομίας.

 

το πλήρες κείμενο της εισήγησης

 

Έξυπνη εξειδίκευση

Το Σχέδιο έξυπνης εξειδίκευσης είναι ένα τμήμα του νέου ΠΕΠ που αφορά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με την συνδρομή της Έρευνας

Επειδή θα αναφερθούμε στο νέο ΠΕΠ:

Πριν λίγες εβδομάδες έγινε η 1η ΕΠ, για την εκκίνηση του νέου ΠΕΠ, Του ΣΕΣ δηλαδή και στο περιθώριο συζήτηση και για το κλείσιμο του ΕΣΠΑ .

Εκκίνηση ΣΕΣ Πώς όμως ? Ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ Πώς? Με μηδενισμένο ΠΔΕ?

Ξέρουμε όλοι και συμφωνούμε ότι η ΔΜ είναι μια Περιφέρεια στο κόκκινο στην ανεργία και στην ύφεση.

Κανένα περιθώριο για καμία καθυστέρηση.

ΓΙΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ, ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ «ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΛΕΞΗ» ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ τουλάχιστον ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΙΑ

Τι θα πει ο περιφερειάρχης τώρα σε αυτούς που απολύονται μαζικά από τις σταματημένες εργολαβίες?

Τι θα πει στην τοπική οικονομία που αναστενάζει

Περίμενα από κάποιον να το βάλει ως θέμα. Ήταν εκεί το κεντρικό Υπουργείο. Ως πίεση και μόνο έπρεπε το θέμα να τεθεί.

Από ποιους όμως?

Ο Περιφερειάρχης και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης αρκέστηκαν στα τυπικά. Να δίνουν το λόγο γύρω – γύρω.

 Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες  (πρ. Νομάρχες) δεν τοποθετήθηκαν καν. ΕΊΝΑΙ ΘΛΙΒΕΡΌ.

ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΒΑΖΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ !!! ΤΩΡΑ…… ΣΙΩΠΗ …. ! Μπορεί κανείς να φαντασθεί τον Ανδρεάδη, τον Μητλιάγκα  να μη παίρνει το λόγο, τον Λιάντση και τον Καπαχτσή, τον Πέτσα και τον αείμνηστο Ρήγγο, τον Στρατάκη? Για να   αναφέρω μερικούς.

Από τους Δημάρχους. Ελάχιστοι παραβρίσκονταν αλλά ούτε αυτοί τοποθετήθηκαν. Για την ακρίβεια δεν νομίζω να τους δόθηκε ο λόγος και δεν τον διεκδίκησαν.

Μια διαδικασία που δεν προβλεπόταν να πάρουν το λόγο οι αιρετοί!!!!

Πρωτοτυπία

Ξέρετε ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης των ΠΕΠ οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες  δεν είναι καν μέλη !!!! Ανήκουστο!!!!

Και δεν ξεσηκώθηκε η ΕΝΠΕ?

Ποιος θα μιλήσει για τα προβλήματα της κάθε Περ/κής Ενότητας ποιος θα διεκδικήσει για αυτές;

Τα ΕΒΕ απουσίαζαν ήταν μόνο ένα που απλά συνεχάρη. Γιατί δεν μας είπε. Πάντως δεν αναφέρθηκε ούτε λέξη για το μείζον, για την ενίσχυση των ΜΜΕ από το ΠΕΠ. Τι ποσά προβλέπονται ? είναι επαρκή ? Πρέπει να αυξηθούν στην αναθεώρηση? Τσιμουδιά.

Βάζω λοιπόν εδώ πέντε ζητήματα που καλώ τον Περιφερειάρχη να τα βάλει κεντρικά και να τα προσέξει ιδιαίτερα.

 • 1ο Πίεση για άμεσο ξεκλείδωμα των πόρων του ΕΣΠΑ και του ΣΕΣ στην Περιφέρεια της ανεργίας
 • 2ο Προσοχή στην αύξηση της γραφειοκρατίας. Ο ρόλος των Επιτελικών Ομάδων των Υπουργείων φέρνει εμπλοκή στα ΠΕΠ.
 • 3ο Πίεση για 2 άμεσες ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: 1)Νόμος για Δημόσια έργα και Απαλλοτριώσεις και 2) Αναδιάρθρωση ΠΔΕ . Μέχρι τότε κατ ΄ελάχιστον απλούστευση  διαδικασίας  ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ και ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 • 4ο εξαντλητική προετοιμασία για την αναθεώρηση που θα γίνει σε ένα χρόνο. Ως 1η γενική πρόταση προτείνω στην αναθεώρηση του ΠΕΠ σε ένα χρόνο να ενισχυθεί ο τομέας για τις ΜΜΕ  (έστω στο 30%) 
 • 5ο Ξεκλείδωμα του ΕΤΕΑΝ για τη ρευστότητα των ΜΜΕ (ΣΟΣ προβλεπόταν να γίνεται μέσω Τραπεζών . Τώρα???? Πρέπει να προηγηθεί η ανακεφαλαιοποίησή τους. Υπάρχουν ακόμη τα 25εκ€? Μας τα πήραν? Αν ναι να προβλεφθεί ένα ποσό από το ΣΕΣ (μέσα από την Εξ. ΕΞ)
 • Αύξηση του ποσού για εξωστρέφεια (εξαγωγές 0,35χιλ€)

Και έρχομαι στην «Έξυπνη Εξειδίκευση» (Εξ.Εξ.)

Η Εξ.Εξ είναι το τμήμα εκείνο του ΠΕΠ που αφορά στις επιχειρήσεις και στον Ιδιωτικό Τομέα. Μόνο έτσι θα πάρουν πόρους μέσω της ΕΕ.

Σήμερα η Περιφερειακή μας οικονομία βασίζεται στο ισχνό  ΑΕΠ από τον Αγροτικό τομέα (6,8% από την Γεωργία), βασίζεται στη Βιομηχανία – κατασκευές και Μεταποίηση κατά 38,5%  (9,5% στη Μεταποίηση , και 29% ενέργεια) και κατά 54,7% από τις Υπηρεσίες και το εμπόριο.

Άρα όταν σχεδιάζουμε σαφώς δεν πρέπει να αφήσουμε εκτός το 54,7% της οικονομίας μας γιατί εδώ είναι, οι υπηρεσίες για τον τουρισμό , τον πολιτισμό, κλπ αλλά και το εμπόριο.

Για τις  ΜΜΕ προβλέπονται στο ΣΕΣ μόλις 79εκ€ από τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, και 4 από τα συνολικά 330,7εκ€ (24% του ΠΕΠ). 

Στους Άξονες αυτούς βρίσκεται το κομμάτι της Επιχειρηματικότητας στο νέο ΠΕΠ (ΣΕΣ 2014-2020).

ΣΗΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για να κερδίσουν το στοίχημα της ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ μέσα από την καινοτομία και την ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Το Σχέδιο RIS 3  δεσμεύει – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΙ  ένα μέρος αυτών των 79 εκ€, (στους ΑΠ1,2,3,4)

Στην πράξη όμως, αντί να αφήνει ελέυθερο ένα μέρος για απλές επιχορηγήσεις ΜΜΕ, προτείνει μέσω ενδεικτικών δράσεων 155ek€, πολύ παραπάνω δηλαδή από τα υπάρχοντα ποσά, που έχει συνολικά το ΠΕΠ για τις ΜΜΕ .

Διαβάζοντας τα συμπεράσματα της έξυπνης εξειδίκευσης,  στο Σχέδιο RIS3 της ΠΔΜ, αλλά και την ανάλυση στους  τομείς προτεραιότητας ανά κλάδο όπως αποτυπώνονται,  προκύπτει ότι  ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ινστιντούτων, και οριζόντιες δράσεις των ΕΒΕ και βέβαια πόροι που κατευθύνονται σε εταιρείες συμβούλων.)

Κατευθύνονται στον Τομέα της έρευνας για τις ΜΜΕ αλλά όχι στις ΜΜΕ.  

Από τα 155εκ€ του Σχεδίου, οι ενδεικτικές δράσεις που ενισχύουν απευθείας ΜΜΕ είναι μόλις 2,23εκ€

 Φοβάμαι παρά το γεγονός ότι όλες οι προτάσεις είναι πολύ καλές αφορούν σε άλλες εποχές. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΤΏΡΑ ΠΡΟΈΧΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΊ στο τέλος θα έχουμε έρευνα, αλλά  δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις για να την εφαρμόσουμε.

Πρώτα από όλα πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τις ΜΜΕ.

Αυτές να χρηματοδοτήσουμε, ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΙ ΠΟΡΟΙ, για  να τις κάνουμε ανταγωνιστικές και να χρηματοδοτήσουμε την ενσωμάτωση καινοτομιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην λειτουργία τους και να χρηματοδοτήσουμε την εξωστρέφειά τους, αλλιώς αντί για Επιχειρήσεις θα κάνουν βόλτες τα ΕΒΕ.

Προτείνω , επειδή το RIS ως μελέτη δεν  αλλάζει ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΡΙΖΙΚΑ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΣ ΠΛΗΝ ΣΑΦΩΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

1η πρόταση προτείνω να περιοριστούν τα ερευνητικά στους άξονες 1,2,και 4 και ο ΑΠ 3 να μείνει ακέραιος για ενίσχυση επιχειρήσεων (31,1εκ€) (τώρα το μισό ποσό πάει πάλι για έρευνα).

2η πρόταση : Από τους Τομείς Προτεραιότητας ή να βγούν ή να μπει πλαφόν στα ποσά που θα πάνε στις Τηλεθερμάνσεις και τα Απορρίμματα (Τομέας Προτεραιότητας 2).

Τι προτείνουμε εμείς

 • Για μεν τα Απορρίμματα πιστεύω ότι  επειδή προβλέπεται να πάρουν ότι μπορούν από το ΤΣ, πολύ περισσότερο που ο Περιφερειάρχης ζήτησε το εργοστάσιο να γίνει Δημόσια Δαπάνη και όχι με ΣΔΙΤ κάτι που σημαίνει ότι αν αυτό γίνει θα πάρει τα 50 από τα 79εκ€ των ΜΜΕ, να βγουν τελείως από το ΠΕΠ  και το κομμάτι της έρευνας (μπορούν να πάρουν από την ΓΓΕΕΤ.
 • Για δε τις Τ/Θ προτείνω επίσης να μπει πλαφόν γιατί οι έτοιμες μελέτες που υπάρχουν στο RIS ως ενδεικτική δράση είναι 93 εκ€. Οπότε ως που να αποφασισθεί από το Υπ. Ανάπτυξης ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΑ η προκήρυξη για τις ΜΜΕ οι πόροι θα κάνουν φτερά σε κλασικά δημόσια έργα με ολίγη καινοτομία.

3η γενική πρόταση : Το RIS, όπως είπα, δεν είναι εύκολο να αλλάξει, μπορεί όμως να κατευθυνθεί περισσότερο στις ΜΜΕ και λιγότερο στον Δημόσιο Τομέα και θα κάνω συγκεκριμένες προτάσεις επ΄ αυτού, μπαίνοντας στις Επενδυτικές Προτεραιότητες

ΕΠ1: Ενίσχυση υποδομών Έρευνας και καινοτομίας: αφορά εξ ορισμού  (ΑΕΙ ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα): 10,4εκ€ είναι όλο RIS

 Προτείνω για να ξεφύγουμε από την απλή ακαδημαϊκή έρευνα που δεν αγγίζει τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας.

Αντί να προτείνουν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ προτείνω ένα μέρος των δράσεων που θεωρούμε όλοι μας ότι είναι Περιφερειακή μας προτεραιότητα να την ΟΝΟΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.

ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να ονοματισθούν 9 μείζονα ερευνητικά έργα ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠ ΤΟΥ RISσε τρεις Τομείς

 1. Ενδυνάμωση Δυναμικών εξαγωγικών προϊόντων
 2. Ενδυνάμωση έρευνας στην ενέργεια και εφαρμογή νέου Επιχειρηματικού μοντέλου (και Θερμοκοιτίδα)
 3. Ολιστικό τουριστικό προϊόν

 

Ενδυνάμωση Δυναμικών εξαγωγικών προϊόντων

1ο Υλοποίση του Σχεδιασμού για τη Γούνα με 1η προτεραιότητα τη Από την ΕΠ 1.1,1.3 Δημιουργία Ινστιτούτου για γενετική βελτίωση των γουνοφόρων ζώων και προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

 Έδρα Καστοριά  (εξοπλισμός από το ΚΕΓ που έκλεισε ΥΠΑΑΤ)

Θεσμοθέτηση: Να  συμμετέχουν τα Επιμελητήρια Καστοριάς, Κοζάνης,  η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών» ΣΕΓ, Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών  Καστοριάς, Σιάτιστας και Άργους Ορεστικού και ο Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων ως μια πρώτη πρόταση που θα ενώνει τον κλάδο. 

Στόχος του Ινστιτούτου: η ποιοτική αναβάθμιση, η ανταγωνιστικότητα και η προώθηση της Ελληνικής Γουνοποιίας. Το Ινστιτούτο να χρηματοδοτηθεί για τα πρώτα ερευνητικά έργα που έχει ανάγκη ο κλάδος και είναι i) η γενετική βελτίωση των γουνοφόρων ζώων  ιι)η καθετοποίηση του κλάδου, ιιι) ηδιασφάλιση της υγιεινής και προστασίας των εκτροφών, ιv) το πρόγραμμα εξωστρέφειας σχεδιασμένο από το κλάδο

Από ΕΠ 1.2 «Χρήση καινοτόμων Μηχανισμών οικονομικής στήριξης και έρευνας « Χρηματοδότηση τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού και πληρωμή για τα πρώτα επτά χρόνια του ερευνητικού προσωπικού από το ΣΕΣ.

 

Για να ολοκληρωθεί η στήριξη του κλάδου της Γούνας προτείνω επίσης και εφόσον οι πόροι της ΔΜ από το πρόγραμμα ρευστότητας του ΕΤΕΑΝ έχουν δεσμευθεί, από εδώ να χτίσουμε ένα νέο εργαλείο ρευστότητας

 

Στην Επ.Πρ. 2.3 προτείνουμε την πλήρη αναμόρφωση των δράσεων (υπάρχουν δράσεις που ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί) και να προβλεφθούν ονοματισμένες δράσεις επιχειρηματικού τουρισμού για τη Γούνα  (ολιστικό τουριστικό προϊόν κάτι που ήδη γίνεται από τους ρώσους που συνδυάζουν αγορά γούνας με τουρισμό)  να προωθηθούν δηλαδή δράσεις  για τον συνδυασμό τουρισμού Καστοριάς – Σιάτιστας και εμπορίας  Γούνας

 

από την Ε.Π 3.2 (Εξαγωγές στην πράξη ) Δέσμευση πόρων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της Γούνας σε νέες αγορές

 

Και από τον ΑΠ 3 προτείνουμε ονοματισμένο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ που πρέπει όπως ανέφερα στις γενικές παρατηρησεις να αλλάξει ριζικά ως προς τις δράσεις και εδώ να ενταχθεί κατά προτεραιότητα και η πρόταση της Ομάδας Εκτροφέων για το ξηραντήριο γουνοδερμάτων ως ιδιωτική επένδυση

 

Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί κατά την άποψή μας σε  μέγιστο βαθμό ο Σχεδιασμός που ο Συνδυασμός μας είχε για τον κλάδο της Γούνας και ήταν:

1ο ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Άμεση ενεργοποίηση εργαλείων ρευστότητας (η Περιφερειακή Αρχή έχασε έναν χρόνο από ήδη δεσμευμένους πόρους)

2ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Αύξηση επενδυτικών κεφαλαίων/ Ξηραντήριο/Κουζίνα

3ο ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ενίσχυση Εκτροφής / χωροθέτηση

4ο ΕΡΕΥΝΑ : Ινστιντούτο

5ο ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: νέες αγορές

 

 

2ο Κέντρο γενετικής  βελτίωσης ντόπιων φυλών ζωικού κεφαλαίου  Κτηνοτροφικού Κέντρου Βλάστης

Θεσμική αλλαγή και Χρηματοδότηση από ΕΠ 1.2 «Χρήση καινοτόμων Μηχανισμών οικονομικής στήριξης και έρευνας για « Χρηματοδότηση τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού και πληρωμή για τα πρώτα επτά χρόνια του ερευνητικού προσωπικού από το ΣΕΣ.

 

3ο Ερευνητικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γενετικού Υλικού Αρωματικών Φυτών. Εγγραφή στον Εθνικό  κατάλογο. Τράπεζα Σπόρων (ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

4ο Επ.ΠΡ. 2. 3 Υπάρχει ως δράση η «Γεωργία Ακριβείας εφαρμογή σε καλλιέργειες ροδακίνων στο Βελβενδό»  προτείνουμε επέκταση ως εξής «και Μήλων στους Πύργους  και τη Καστοριά»  και

Συνδυασμός με την Ε.Π 3.2 (Εξαγωγές στην πράξη ) Δέσμευση πόρων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας σε νέες αγορές

και με τηντην ΕΠ 3 χρηματοδότηση του Δημοπρατήριου Αγροτικών προϊόντων : Ιδιωτική Επένδυση (που αποτελούσε πρόταση του συνδυασμού μας

και ΕΠ3 Αποθήκες επέκταση υποδομών Βελβενδού – Πύργων – ΓΕΟΚΑ Ιδωτική Επένδυση

 

8ο Οινική Ζώνη Αμυνταίου : Πιλοτική καλλιέργεια βιομηχανοποιημένης αμπέλοκαλλιέργειας

Να παράγουμε ποιοτικό και πολύ φθηνό κρασί αντίστοιχα. Πρόταση από ιδιώτες οινοποιούς για να μπουν στην αγορά της Κίνας αλλά και της Β. Ευρώπης. Συνεργασία με ΟΠ (Ιδώτες αμπελουργοί με  ΟΠ και διάθεση 2000 στρ από ΔΕΗ στην περιοχή του Αμυνταίου) (ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

 

 

Ενδυνάμωση έρευνας στην ενέργεια και εφαρμογή νέου Επιχειρηματικού μοντέλου (και Θερμοκοιτίδα)

5ο  Επ.Πρ 4.1 Μελέτη και κατασκευή ενός μικρού θερμοκηπίου που θα χρησιμοποιεί, υποπροϊόντα της λιγνιτικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΕΙ, ΤΕΙ,ΔΕΗ):

 • το νερό ψύξης των, 37 ο C  (που σήμερα ζεσταίνει τα κοράκια)
 • το CO2 που χρειάζονται τα φυτά και υπάρχει άφθονο στις καμινάδες της ΔΕΗ και για το οποίο φωνάζουν δίκαια οι οικολογικές οργανώσεις 

και κατασκευή  μικρού θερμοκηπίου, σε ντόπια εταιρεία, για να αξιολογήσουμε την οικονομική του απόδοση ή τις βελτιώσεις που ενδεχόμενα πρέπει να γίνουν για μια οικονομικά αποδοτική επένδυση. Αν το επιχείρημα επιτύχει, μπορεί κανείς να σκεφθεί ποιά θα είναι τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και όχι μόνο, κοινωνία.

 • Τεχνογνωσία τοπικών επιχειρήσεων μελέτης και κατασκευής (με δυνατότητα όχι μονάχα να αναπτύξουν τις τεράστιες δυνατότητες που διαθέτει η περιοχή αλλά και να είναι τις προωθήσουν σε Διεθνή κλίμακα).
 • Δεν χρειάζεται κανένα επιχείρημα για να πεισθούν οι αγρότες μας για  να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα.
 • Μεγέθυνση του εγχειρήματος σε όλη την περιοχή (scalability)
 • Νέες θέσεις εργασίας (κάθε στρέμμα προσφέρει 3 νέες θέσεις εργασίας)
 • Ανάπτυξη του εμπορίου (τα δικά μας παραγόμενα προϊόντα θα έχουν καλύτερη  πρόσβαση  στις Ευρωπαϊκές αγορές, λόγω της χαμηλής τιμής , της γεωγραφικής μας θέσης και των συγκοινωνιακών μας υποδομών)

Σημείωση : Η ΔΕΗ από αυτή τη δραστηριότητα θα έχει όφελος διότι το νερό ψύξης θα επιστρέφει στον πύργο ψύξης και θα ψύχεται έτι περαιτέρω, με αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού απόδοσης του Στροβίλου.

 

6ο  Θερμικά Ηλιακά Συστήματα ή Συγκεντρωτικά Ηλιακά Συστήματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ,ΔΕΗ):

Πολλοί επίσης γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  με κάτοπτρα να θερμαίνεται και να ατμοποιείται το νερό και να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με το ίδιο τρόπο όπως οι λέβητες των ατμοηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής που καίνε λιγνίτη.

Σε αυτή τη χώρα την χρήση των κατόπτρων την γνωρίζουμε από τον Αρχιμήδη και όμως αντί να συζητάμε την χρήση αυτής της τεχνολογίας, μιας τεχνολογίας που μπορεί να έχει πολύ μεγάλη Ελληνική προστιθέμενη αξία, υπήρξαν μεγαλόπνοα προγράμματα για κατασκευή του μεγαλύτερου Φωτοβολταϊκού πάρκου στον κόσμο των 300 MW «ΗΛΙΟΣ»

 

7ο Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μοντέλου – παράδειγμα Ιταλίας  – αντί για τα γνωστά cluster

Μικρές ευέλικτες οικογενειακές επιχειρήσεις  που στηρίζουν με τεχνογνωσία και εξοπλισμό μια μεγαλύτερη παραγωγική επιχείρηση.

Ας ξεφύγουμε λίγο από τα cluster, δεν περπατάν εύκολα εδώ. Δεν συμβαδίζουν με την νοοτροπία του Έλληνα

Το μοντέλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορεί καλύτερα να ανταποκριθεί στην διατήρηση θέσεων εργασίας στην περιοχή, αυτό που ταιριάζει με την νοοτροπία του Έλληνα που θέλει να είναι «νοικοκύρης στο δικό του μαγαζί» είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί η βόρεια Ιταλία.

Γύρω από μια μεγάλη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αντιστάσεων θέρμανσης ( I.R.C.A. SPA 31, Vl. Venezia San Vendemiano, Italy) έχουν ανατυχθεί δεκάδες εταιρείες κατασκευής μηχανημάτων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ηλεκτρικών αντιστάσεων από την IRCA.

Στόχος θα είναι,  με σχέδιο να ενεργοποιήσουμε το επιστημονικό, μελετητικό και κατασκευαστικό δυναμικό που διαθέτει η περιοχή, και να προωθήσουμε και να εδραιώσουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με μικρές ευέλικτες οικογενειακές επιχειρήσεις γύρω από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη ΔΕΗ σαν κέντρο. Ας το εφαρμόσουμε με την συνδρομή ακόμη και ξένων εμπειρογνωμόνων αν χρειασθεί

 

9ο Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων (υπάρχει ήδη)

 

Υπάρχει ήδη ως πρόταση των ΕΒΕ

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την εσωτερική αναμόρφωση/ συμπλήρωση του RIS που άλλωστε ως Σχέδιο έρχεται στο ΠΣ και να δοθεί κατεύθυνση στην ΕΔΑ για την ενίσχυση των φορέων στην κατεύθυνση αυτή

 

Ολιστικό τουριστικό προϊόν

Για Τουρισμό και εμπόριο στη Καστοριά – Σιάτιστα

Για Διατροφή και φυσιολατρία στα Γρεβενά

Για Πολιτισμό και οικολογικό τουρισμό στη Φλώρινα

Για εκπαιδευτικό τουρισμό στην ενέργεια στη Κοζάνη και τη Πτολεμαϊδα