Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

398.000,00 € για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής – Όρια Ν. Γρεβενών

Δυναμικό ξεκίνημα στην πρώτη συνεδρίαση του έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής καθώς εγκρίθηκαν σημαντικά θέματα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα ξεκινώντας από την ΠΕ Κοζάνης εγκρίθηκε η «Μελέτη διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων και εφαρμογή πιλοτικής δράσης», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € που είναι μια μελέτη υψηλής σημαντικότητας για τη διαχείριση των επικίνδυνων υπολειμμάτων και την πρόληψη της μεταφορά τους στη διατροφική αλυσίδα με δυσμενείς συνέπειες για τον άνθρωπο και με απώτερο σκοπό να επεκταθεί και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.

Στα Τεχνικά Έργα, στην ΠΕ Γρεβενών, με τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού προχωράει η ανοιχτή διαδικασία για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής – Όρια Ν. Γρεβενών», προϋπολογισμού 398.000,00 € και για την Πτολεμαΐδα εγκρίθηκαν οι όροι για τη διακήρυξη του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε ΕΕΛ Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 398.000,00 €