Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΑ24653Π4-42Ω) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%9124653%CE%A04-42%CE%A9).​​

Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών προβλέπονται τρεις (3) θέσεις για συνολική απασχόληση πέντε (5) μηνών: 

μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικού

μία (1) ΔΕ Φύλαξης (χώροι Δ. Δεσκάτης) και

μία (1) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας.


Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 30.11.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00π.μ. και λήγει στις 10.12.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00π.μ.

Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr/.

 Κάντε κλικ για να διαβάσετε εδώ την προκήρυξη

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Εργατικές Κατοικίες

51100 Γρεβενά

Τηλ.: 2462025403

e-mail: efagre@culture.gr