Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Υπογραφή σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ».

 
Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί  συνολική έκταση 18.800 στρεμμάτων. Οι κυριότερες εργασίες αφορούν στην αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο κεντρικό και παρόχθιο αντλιοστάσιο, καθώς και στην αντικατάσταση τμημάτων των υπόγειων σωληνώσεων. 
Το συμβατικό ποσό εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 1.573.279,13 €, με τη χρηματοδότηση να  προέρχεται από πιστώσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι 24 μήνες. 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα του πρωτογενή τομέα στην τοπική οικονομία και στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομών για την στήριξη και την ενίσχυση του.