Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τον Σεπτέμβριο 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      
                             
                             
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ)
ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 4657 10020 4659 35361 44848 3528 981 154 79 92 25 0 2424 6201
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ 979 1653 968 3309 5191 86 204 3 0 0 0 0 0 335
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 23 87 0 0 360 1 0 0 0 0 0 0 10 277
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 5660 11761 5627 38670 50399 3615 1185 157 79 92 25 0 2434 6813
        54014 1342 196    
                             
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ 40   ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.
(ΓΕΝΙΚΑ)
2456   EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19   
Κλοπές – Διαρρήξεις 14   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ 40   ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.   (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) 17   ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  
Ληστεία 0   ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ  (ΣΤΙΣ  ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) 1         ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 6827 151  
 Περί Αλλοδαπών 92   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0         ΜΜΜ 420 68  
Περί Όπλων 6                 ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ 73941 138  
Περί Ναρκωτικών 27                   ΣΥΝΟΛΟ 81188 357  
Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα 0                   ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 0 0  
Διωκόμενοι – Καταδ. Αποφ. 14                          
Λοιπές παραβάσεις  43                          
ΣΥΝΟΛΟ 196                          
                             
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ  ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ