Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής ενημέρωσης του πληθυσμού και όλων των δυνητικών δικαιούχων, ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ. 1107/7-4-2021 προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.
Η προδημοσίευση περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία για το Υπομέτρο 6.1, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις βασικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την ένταξη των ενδιαφερομένων σε αυτό.
Η προδημοσίευση είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr & www.minagric.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr .

 

Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΟΛΙΟΥ