Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Αίτημα δυνατότητας επανυποβολής αντιρρήσεων επί του συνόλου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών

Επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας απέστειλε το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με την οποία αιτείται, να δοθεί η δυνατότητα επανυποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του συνόλου του δασικού χάρτη και όχι μόνο για το αναμορφούμενο τμήμα του, στους ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων της Π.Ε Κοζάνης και της Δ.Κ. Φλώρινας που δεν προχώρησαν στις προβλεπόμενες προθεσμίες σε υποβολή αντιρρήσεων. Το έγγραφο αναλυτικά αναφέρει τα εξής: Με το υπ΄ αρ. 3295/104/14-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας στάλθηκε εγκύκλιος στις Διευθύνσεις Δασών με θέμα: «Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020», με την οποία χάνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αντίρρηση στο δασικό χάρτη χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Συγκεκριμένα, στην παρ.3 της εγκυκλίου αναφέρεται ότι: ’’οι περιοχές στις οποίες υποβλήθηκαν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των ήδη αναρτηθέντων δασικών χαρτών δεν τίθενται σε διαδικασία επανυποβολής αντιρρήσεων, αφού είτε έχουν εξεταστεί από τις ΕΠ.Ε.Α. και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, είτε έχουν αναμορφωθεί με τις νέες ισχύουσες διατάξεις είτε θα προωθηθούν προς εξέταση στις νέες ΕΠ.Ε.Α.’’.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι με το Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις» ο οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2020, δινόταν το δικαίωμα της αναμόρφωσης και τροποποίησης των δασικών χαρτών και στη συνέχεια των ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ από τους πολίτες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 15 επ. του ν. 3889/2010 (Α’ 182), με απώτερο στόχο να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν ορθότεροι δασικοί χάρτες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δασολογίου και του κτηματολογίου μέσα στο 2021.

Ένα από τα σοβαρά ζητήματα που είχε ως αντικείμενο ο Ν.4685/2020 ήταν και η επίλυση ζητημάτων που προέκυψαν κατά την ανάρτηση και μερική κύρωση των δασικών χαρτών όπως, αγροτικές εκτάσεις με απόφαση της διοίκησης και κτίρια με οικοδομικές άδειες που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές, η πληρωμή των ενισχύσεων στους αγρότες για τις εκχερσωμένες εκτάσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οικιστικές πυκνότητες καθώς και η επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων που έγιναν από τους πολίτες και άλλες ρυθμίσεις.

Ύστερα από σχετική ενημέρωση που είχαμε διαπιστώνουμε ότι, πλήθος πολιτών της Π.Ε Κοζάνης κινδυνεύουν να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους μη έχοντας το δικαίωμα να υποβάλλουν αντιρρήσεις στον αναμορφωμένο δασικό χάρτη της Π.Ε Κοζάνης. Είτε γιατί έκαναν λάθος εκτίμηση σχετικά με τις αντιρρήσεις, είτε επειδή ήταν στο εξωτερικό είτε ακόμη λόγω δικαιολογημένων λαθών απόρροια του γεγονότος ότι η Π.Ε Κοζάνης ήταν στους πρώτους 11 νομούς που επιλέχθηκαν πανελλαδικά το 2017 στην ανάρτηση των δασικών χαρτών. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας.

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω σας παρακαλούμε για την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 3295/104 (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) εγκυκλίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της Π.Ε Κοζάνης και της Δ.Κ. Φλώρινας επανυποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του συνόλου του δασικού χάρτη και όχι μόνο για το αναμορφούμενο τμήμα του, προκειμένου να αρθούν πιθανές αδικίες και για να επιτευχθεί η αρχική στόχευση υλοποίησης ολοκληρωμένου δασικού χάρτη.