Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Θ Ε Μ Α : «1η Πυροσβεστική Διάταξη ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δ.Μ. – «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

                  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

1.   Έχοντας υπόψη :
  α. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄112).
  β. Το άρθρο 29 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν.2649/1997» (Α΄38).
  γ. Του Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3208/2003» (Α΄303).
  δ. Το Ν.1845/1989 «Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄102)
  ε. Το Ν.616/1977 «Περί εκδόσεως Πυρ/κων Διατάξεων» (Α΄166).
  στ. Το Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων σε πυρκαγιές περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄157).
  ζ. Την υπ’ αρίθμ. 12030 Φ.109.1 / 10-05-1999 Κ.Υ.Α. (Β΄713) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυρ/κου Σώματος με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (Β΄713).
  η. Το Ν.2503/1997 «Ρύθμιση, οργάνωση, στελέχωση της Περ/ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107).
  θ. Την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με την 9Α / 2005 Πυρ/κη Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554) και ισχύει.
     
2. Την ανάγκη καθορισμού μέτρων, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας, περιοχής ευθύνης Περ/ρειας Δυτικής Μακεδονίας.
   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  Εγκρίνουμε την παρακάτω 1η Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων (Κοζάνης – Καστοριάς – Γρεβενών και Φλώρινας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

1η Πυροσβεστική Διάταξη ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δ.Μ.

(ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000)

Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1 α.

Εκτάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι :

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παραγ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 του Ν.998/1979

  β. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και οι βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις, που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3     του Ν.998/1979 και
  γ.

Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954.

2 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές :
  α. Στις περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών.
  β. Στις αλυκές.
  γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και
  δ. Στα λατομεία και ορυχεία.
     
   

Άρθρο 2

Γενικές απαγορεύσεις

  Στις περιοχές της παραγ. 1 του προηγούμενου άρθρου απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων άρθρων :
  1 Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο.
  2 Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρι αποστάσεως τριακοσίων (300) μέτρων.
  3 Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρι αποστάσεως τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές.
  4 Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρι αποστάσεως πεντακοσίων (500) μέτρων από αυτές.
  5 Μέχρι αποστάσεως εκατό (100) μέτρων από αυτές, καύση ανθρακοκαμίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη.
  6 Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
  7 Το κάπνισμα μελισσών.
  8 Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
  9 Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών.
     
   

Άρθρο 3

Ειδικές ρυθμίσεις – Διατάξεις

  Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο άρθρο, επιτρέπονται ενέργειες και εργασίες που απαιτούν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, μόνο κάτω από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 4 έως και 11 του παρόντος.
     
   
Άρθρο 4

Δραστηριότητες χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

   

όπως τροποποιήθηκε με την 9Α / 2005 Πυρ/κη Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554)

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΚΥΑ 568/125347/20-01-2004 «Κώδικες Ορθής γεωργικής Πρακτικής» (Β΄142), όπως ισχύει κάθε φορά, επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 30ης Απριλίου του επόμενου έτους το άναμμα της φωτιάς στην ύπαιθρο, χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα διαφορετικά μέτρα από την παρούσα ή άλλη διάταξη, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.
2. Επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 30ης Απριλίου του επόμενου έτους, το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για λόγους εστίασης ή κατασκήνωσης στην ύπαιθρο εντός δασών και δασικών εκτάσεων, εφόσον λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα :
  α. Γίνεται, πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα δύο (2) τουλάχιστον μέτρων από την εστία.
  β. Τηρείται η ελάχιστη απόσταση της εστίας από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση που είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα και εξασφαλίζεται με τοποθέτηση περιμετρικά της εστίας της φωτιάς κατάλληλου μεγέθους λίθων.
  γ. Υπάρχει ικανή ποσότητα νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς, σε περίπτωση που αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο.
  Σε περίπτωση απομάκρυνσης των ατόμων που άναψαν φωτιά, υποχρεούνται στην πλήρη κατάσβεση της ή στο σκέπασμα της με ποσότητα χώματος.
3. Επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι και 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους, το άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης μόνον εντός οργανωμένων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ και εφόσον λαμβάνονται τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου.
4. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων της παραγράφου 2, του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στα οικοδομήματα και από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους στους λοιπούς χώρους που περιγράφονται σε αυτό (καλύβια, ποιμνιοστάσια, σκηνές, αυλές ή περιφραγμένοι ακάλυπτοι χώροι), εφόσον   λαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τα παρακάτω μέτρα :
  α. Τοποθετείται στις καπνοδόχους κατάλληλη συσκευή για την πρόληψη της εκτίναξης σπινθήρων.
  β. Καθαρίζονται οι καπνοδόχοι από την αιθάλη.
  γ. Σβήνει τη φωτιά μετά το τέλος της χρήσης.
  δ. Υπάρχει παροχή ή ικανή ποσότητα νερού ή άλλων φορητών μέσων για την αποτελεσματική καταστολή της, εάν αυτό απαιτηθεί.
  ε. Καθαρίζεται ο χώρος από την παρεδάφια βλάστηση, σε ικανή απόσταση από την εστία της φωτιάς.
   
Άρθρο 5

Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων

όπως τροποποιήθηκε με την 9Α /2005 Πυρ/κη Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554)

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ. αρίθμ. 568/125347/20.1.12004 κοινής υπουργικής απόφασης «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (Β΄142), για τους μήνες Μάιο μέχρι και Οκτώβριο κάθε έτους, επιτρέπεται ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων, υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου, κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι τη 12ην μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα :
  α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα, πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
  β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο η υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
  γ. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία.
  δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκάπανων κλπ), καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
  ε. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυρ/κη Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.
2. Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 30ης Απριλίου του επόμενου έτους, η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από τριακόσια (300) μέτρα από αυτές και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυρ/κης Υπηρεσίας, μόνον όταν λαμβάνονται όλα τα μέτρα της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου.
   
     
   
Άρθρο 6

Τοποθέτηση – Φύλαξη Εύφλεκτων και άχρηστων Ειδών

1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών στην ύπαιθρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση – φύλαξη τους σε κατάλληλο χώρο, η απόσταση του οποίου είναι τριακόσια (300) μέτρα από τις παρυφές δασών ή δασικών εκτάσεων και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχίες με δεντρώδη και θαμνώδη βλάστηση.
2. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ανευρεθεί χώρος εκτός δάσους, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατ’ εξαίρεση μπορούν να αποθηκευτούν εύφλεκτα υλικά σε αποθηκευτικούς χώρους, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών, κατόπιν αδείας του οικείου Δασάρχη και μόνον εφόσον τηρούνται τα μέτρα που έχουν υποδειχθεί από την αρμόδια Πυρ/κη Υπηρεσία, εκδιδομένου στην περίπτωση αυτή σχετικού πιστοποιητικού πυρασφαλείας.
     
   
Άρθρο 7

Χώροι απορριμμάτων

όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κη Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554)

1. Απαγορεύεται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων, τόσο εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) όσο και στους υφιστάμενους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, που γειτνιάζουν με εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των (300) μέτρων από αυτές.
2. Για την αντιπυρική προστασία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) λαμβάνονται απαραίτητα τα ακόλουθα μέτρα :
  α. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής ζώνης ελάχιστου πλάτους οκτώ (8) μέτρων, εφόσον η μορφολογία του εδάφους το επιτρέπει.
  β. Αποθήκες εδαφικού υλικού για τη χωματοκάλυψη εστιών πυρκαγιάς στα απορρίμματα.
  γ. Δεξαμενή πυρόσβεσης επαρκούς χωρητικότητας.
  δ. Πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την απαγόρευση του καπνίσματος.
  ε. Τοποθέτηση σε εύκολα προσβάσιμα σημεία των Χ.Υ.Τ.Α. φορητών Πυροσβεστήρων.
  στ. Σε Χ.Υ.Τ.Α. με δυναμικότητα άνω των πεντακοσίων (500) τόνων ημερησίως, να παρευρίσκεται βυτιοφόρο όχημα, κατά την αντιπυρική περίοδο.
  ζ. Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγχειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.
  η. Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας κατάλληλα εκπαιδευμένης.
  θ. Εκτέλεση άσκηση πυρόσβεσης κάθε χρόνο.
  ι. Στους χώρους γραφείων Χ.Υ.Τ.Α. η ανάρτηση σε εμφανή σημεία των τηλεφώνων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Πυρ/κη Υπηρεσία, Ο.Τ.Α., Δασαρχείο κλπ).
3. Για τους Χ.Υ.Τ.Α. που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και σε απόσταση λιγότερη από τριακόσια (300) μέτρα, υποδεικνύεται από την κατά τόπο αρμόδια Πυρ/κη Υπηρεσία η λήψη πρόσθετων μέτρων, εάν αυτό απαιτείται.
4. Στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, ενεργείται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αυτοψία από τριμελή Επιτροπή ανά Περιφερειακή Ενότητα, που συγκροτείται για κάθε Περιφέρεια τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του αρμοδίου κατά τόπο Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από έναν (1) Αξιωματικό του Πυρ/κου Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ. και έναν (1) υπάλληλο των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών με την ιδιότητα Δασολόγου ή Δασοπόνου. Η αυτοψία πραγματοποιείται για τη διαπίστωση των υπαρχόντων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και την πρόταση των ελλειπόντων. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, με έγγραφό της αποστέλλει την έκθεση για υλοποίηση στην αρμόδια Περιφερειακή ή Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα και η Πυροσβεστική υπηρεσία αποστέλλει την Έκθεση στην αρμόδια Εισαγγελία. Τα προτεινόμενα από την Επιτροπή μέτρα Πυρασφάλειας είναι τουλάχιστον τα εξής :
  α. Άνοιγμα λάκκου βάθους δύο (2) μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους.
  β. Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον, ολόκληρου του χώρου απόρριψης.
  γ. Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης, πλάτους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων περιμετρικά της περίφραξης.
  δ. Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού.
 

Ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.1892/90.

Επίσης, κατά την διάρκεια των κρίσιμων ημερών της αντιπυρικής περιόδου, με δείκτη επικινδυνότητας «4» (πολύ υψηλή) και «5» (κατάσταση συναγερμού) για την συγκεκριμένη περιοχή, επιβάλλεται η παρουσία υδροφόρου οχήματος, με μέριμνα της οικείας Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας.

5.  

Στο συνημμένο παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρέχεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

   
Άρθρο 8

Μέτρα για τη λειτουργία ανθρακοκαμίνων – ασβεστοκαμίνων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων

   

όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κη Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554)

1. Όπου από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφαλείας, για τη λειτουργία παντός είδους εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή πλησίον αυτών προβλέπεται η λήψη ειδικών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας, αυτά εφαρμόζονται και επιπροσθέτως λαμβάνονται και τα κατά περίπτωση μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2

Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων, λοιπών εργαστηριακών ή τεχνικών συγκροτημάτων εντός εκτάσεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, ύστερα από άδεια του οικείου Δασάρχη, που αναφέρει ρητά το χρόνο λειτουργίας και την ακριβή θέση της εγκατάστασης, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία εξεύρεσης έκτασης που να μην εμπίπτει στις διατάξεις Δασικής Νομοθεσίας. Για την λειτουργία της εγκατάστασης είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, το οποίο χορηγείται εφόσον τηρούνται, τουλάχιστον οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις που υποδεικνύονται και ελέγχονται με αυτοψία εντεταλμένων οργάνων της :

α.   Απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης, πλάτους δεκαπέντε (15) μέτρων.

β. Τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αποφυγή της διασποράς σπινθήρων στις καπνοδόχους ή σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων των εγκαταστάσεων.

γ.   Τοποθέτηση των κατάλληλων, κατά περίπτωση, φορητών πυροσβεστικών μέσων και εργαλείων που υποδεικνύονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

Από την ημερομηνία κτήσης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας αρχίζει αυτοδικαίως η έναρξη ισχύος της άδειας λειτουργίας.

3. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες, ανακαλείται από την εκδούσα Πυρ/κη Υπηρεσία το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και παράλληλα κοινοποιείται η ανάκληση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, θεωρείται αυτοδικαίως η ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
   
Άρθρο 9

Κάπνισμα μελισσών

1. Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις παρυφές των δασών, επιτρέπεται μόνον εφόσον :
  α. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
  β. Ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης κυψελών από τα δέντρα και θάμνους είναι τουλάχιστον τα δέκα (10) μέτρα.
  γ. Στο χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα).
  δ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
  Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο, επιτρέπεται το κάπνισμα μελισσών, μόνο μέχρι την 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι «1» (Μικρή) ή «2» (Μέση).
2. Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δέντρων, επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυρ/κη Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.
     
   
Άρθρο 10

Καύση Χορτολιβαδικών Εκτάσεων

1. Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δασικής Αρχής. Για την έκδοση της παραπάνω αδείας, απαραίτητη είναι η προηγούμενη έγκριση – θεώρηση από την αρμόδια Πυρ/κη Υπηρεσία σχετικής μελέτης για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφάλειας, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής :
  α. Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης.
  β. Την τεχνική της ελεγχόμενης καύσης.
  γ. Το χρόνο ή το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.
  δ. Τα προληπτικά μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης της φωτιάς.
     
   
Άρθρο 11

Όργανα Ελέγχου

1. Ο έλεγχος των προβλεπομένων από τον παρόντα κανονισμό μέτρων πυροπροστασίας ανήκει στα Πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή οι καθοιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή υπεύθυνοι για την διαχείριση των εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων στις οποίες ισχύει αυτός.
2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε χωματερές και χώρους απόθεσης απορριμμάτων, λαμβάνονται υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού μέτρα πυρασφάλειας, που υποδεικνύονται από την αρμόδια Πυρ/κη Υπηρεσία. Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ενεργείται από την αρμόδια Πυρ/κη Υπηρεσία καθώς και από την Επιτροπή της παραγράφου 4, του άρθρου 7, της παρούσης.
   
Άρθρο 12

Ποινικές Κυρώσεις

   

όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κη Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554)

1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 184 του Π.Δ. 410/1995 (Α΄231) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή για τους παραβάτες της παρούσας, που είναι αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.
     
   
Άρθρο 13

Μεταβατικές – Καταργούμενες Διατάξεις

1. Σε υποθέσεις που αφορούν τα αντικείμενα του παρόντος κανονισμού και για τις οποίες ασκήθηκε ποινική δίωξη πριν από την έναρξη του, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δίωξη.
2. Κανονισμοί και διατάξεις που έχουν εκδοθεί από άλλες Αρχές, πριν τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού και ρυθμίζουν τα θέματα του παρόντος, καταργούνται.
     
   
Άρθρο 14

Έναρξη Ισχύος

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει είκοσι (20) ημέρες μετά την υπογραφή του.
     
   

                                                                                 Κοζάνη, 27-04-2020

                                     Ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δ.Μ.

                                 Ιωάννης Απ. Ράπτης

                                Αρχιπύραρχος