Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και για δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ζητάει ο Περιφερειάρχης.

Την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και για δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ζητάει με επιστολή του από τους φορείς υγείας (3η ΥΠΕ, Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ) ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας .
Ο κ. Κασαπίδης τονίζει στους Διοικητές των φορέων υγείας ότι τους δίνεται η δυνατότητα να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν μέσω της 3ης ΥΠΕ ολοκληρωμένη πρόταση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας( Θεματικός στόχος 9- ΕΤΠΑ) για δράσεις που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση του CONVID- 19 , την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν :
1η κατηγορία
1. Κινητές μονάδες με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, εργασίες εγκατάστασης καθώς και ανταλλακτικά ασθενοφόρων.
2. Προκατασκευασμένους οικίσκους και πάσης φύσεως εργασίες εγκατάστασης τους καθώς και πλήρη εξοπλισμό για τη λειτουργία τους. Επίσης λειτουργικές δαπάνες και αν απαιτείται μίσθωση του χώρου εγκατάστασης.
3. Μίσθωση οχημάτων για υπηρεσίες στην κοινότητα ή κατ΄ οίκον.
4. Ειδικό εξοπλισμό μονάδων υγείας, αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων, διαγνωστικά μέσα φορητά και ακτινοδιαγνωστικά, εξοπλισμός αποστείρωσης κ.α.
2η κατηγορία
Δαπάνες προσλαμβανόμενου προσωπικού για τις μονάδες και ομάδες υγείας και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας και εργαστηρίων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί, με σκοπό τη στήριξη των υγειονομικών της μονάδων και την προστασία του πληθυσμού από τον κίνδυνο του κορωνοϊού.