Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης (CLLD) – LEADER.

Χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER,

συνολικού π/υ 1,1 εκ. €, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 17 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.121.856,87 για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με Ομάδα Τοπικής Δράσης την ΑΝΚΑΣ ΑΕ.  

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»
α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 – 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπ/σμός
1 0010892640 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 230.491,86
ΣΥΝΟΛΟ 230.491,86

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών»
α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 – 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπ/σμός
1 0010945247 Προμήθεια Οχήματος Μεταφοράς Επωφελούμενων Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό Καστοριάς Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς 48.342,25
ΣΥΝΟΛΟ 48.342,25

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»
α/α Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020 Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπ/σμός
1 0010902844 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 300.000,00
2 0010947449 Τουριστικές Πληροφορίες περιοχής Leader Καστοριάς

ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

48.025,20
ΣΥΝΟΛΟ 348.025,20

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»
α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 – 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπ/σμός
1 0010919446 ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16.634,60
2 0010894248 Πολιτιστική εκδήλωση με θέμα ¨Αναβίωση Παραδοσιακού Ποντιακού Γάμου¨ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 12.919,60
ΣΥΝΟΛΟ 29.554,20

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικό-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»
α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 – 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπ/σμός
1 0010935248 ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 27.366,46
2 0010918845 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 51.000,00
3 0010885840 Προμήθεια στολών & μουσικών οργάνων του Τμήματος Φιλαρμονικής της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) 29.184,68
4 0010948644 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 31.570,40
5 0010937679 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 33.842,00
6 0010890240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 25.421,50
7 0010937686 Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 48.856,00
8 0010890042 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ «ΑΡΓΕΣΤΑΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΑΡΓΕΣΤΑΙ 16.190,33
9 0010894040 Προμήθεια παραδοσιακών στολών με παρελκόμενα & λοιπού εξοπλισμού ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 15.582,32
ΣΥΝΟΛΟ 279.013,69

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1: «Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα»
α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 – 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Συνολικός Προϋπ/σμός
1 0010933244 Κατασκευή ταμιευτήρα συγκέντρωσης νερού για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης της ευρύτερης περιοχής Βιτσίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50.429,67
2 0010940242 «Ανάπτυξη Δράσεων του Φορέα Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις του νομού Καστοριάς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 136.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 186.429,67

Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.