Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συσκέψεις σε Ήπειρο & Δυτική Μακεδονία για την αντιμετώπιση των κινδύνων από δασικές πυρκαγιές

Για την πληρέστερη προετοιμασία των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε θέματα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στη διοργάνωση συσκέψεων στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας και ο συντονισμός των υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά τη αντιπυρική περίοδο.
Στις συσκέψεις στις οποίες προήδρευσε ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης υπογράμμισε ότι «ο καλός συντονισμός, η στενή συνεργασία και η ετοιμότητα όλων όσοι εμπλέκονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, μπορούν αν έχουν θετικά και μόνο αποτελέσματα στην κοινή προσπάθεια, τονίζοντας παράλληλα τη σπουδαιότητα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών μέσα από την υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης και ευαισθητοποίησης όλων, πολιτών και φορέων σε θέματα προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα».
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί και υλοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνουν : εργασίες καθαρισμού κατά μήκος των δικτύων της ΔΕΗ, επαρχιακών και εθνικών οδών, συντήρηση ή βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών μέσω της εκπόνησης μελετών και της κατανομής πιστώσεων, μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων υλοτομιών-καθαρισμών, συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου κλπ.
Για τους ΟΤΑ επισημάνθηκε ότι, έχουν την ευθύνη της συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου των δημοτικών και περιαστικών δασών καθώς και άλλων προληπτικών δασικών εργασιών αρμοδιότητάς τους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από όλους τους συμμετέχοντες στη στενότερη συνεργασία και την επικοινωνία όσον αφορά στην επιτήρηση των ευαίσθητων δασικών οικοσυστημάτων από περιπολίες κλιμακίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των δασικών υπηρεσιών.
Στόχος των παραπάνω συσκέψεων που διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας όπως ανέφερε ο κ. Μιχελάκης είναι «η μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων που διαθέτουν υπηρεσίες και εμπλεκόμενοι φορείς καθώς και η απόλυτη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ μας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών».
Στις συσκέψεις συμμετείχαν οι επικεφαλής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, των Διευθύνσεων Δασών και των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.