Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παρουσίαση και διαδικασία διαβούλευσης για το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας καλούν σε ενημέρωση – διαβούλευση, για το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Δυτικής Μακεδονίας. Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, στις 09:30 πμ, στην Αίθουσα των Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας ΠΕ Κοζάνης.

Η κατάρτιση του Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Δυτικής Μακεδονίας προσδοκά να απαντήσει στις προκλήσεις που προκύπτουν από την αλλαγή του κλίματος καθώς, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, “η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Οι επιπτώσεις της γίνονται αισθητές σε όλο τον πλανήτη, καθώς επηρεάζουν τους ανθρώπους, τη φύση και την οικονομία. Για να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να μειώσουμε σημαντικά τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για να λάβει ο εν λόγω στόχος τη μορφή συγκεκριμένων μέτρων απαιτείται η κατανόηση ενός σύνθετου συστήματος συσχέτισης των εκπομπών που προέρχονται από διάφορες πηγές με τις επιπτώσεις τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την παγκόσμια διακυβέρνηση και, παράλληλα, με τα πιθανά οφέλη”.

Ατζέντα Ημερίδας

09:30-10:00   Προσέλευση

10:00-10:30   Χαιρετισμοί

10:30-11:30   Παρουσίαση Σχεδίου ΠεΣΠΚΑ

11:30-14:00   Συζήτηση – Τοποθετήσεις

Σχετικό υλικό για τη διαβούλευση βρίσκεται αναρτημένο:

  • στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας pepdym.grà 5H Προγραμματική Περίοδος àΣτρατηγικές – Μελέτες àΠεριφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας,
  • στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr

Η ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, η συμμετοχή των οποίων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διατυπωθούν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της Περιφέρειας για την προσαρμογή της στην Κλιματική Αλλαγή.