Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο κ. Πλακεντάς Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και η κα Γκερεχτέ Ζωή, Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος και Υπεύθυνη του Τμήματος Ανάπτυξης Ύπαιθρου της ΑΝΚΟ, στους εκπροσώπους των ΜΜΕ την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00μμ, στα γραφεία της ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη.

Αντικείμενο της Συνέντευξης Τύπου ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020.

Ειδικότερα ο κ. Πλακεντάς ανέφερε ότι, «προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, η κοινωνική συνοχή και η ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της επιχειρηματικότητας».

Το πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 στοχεύει ακριβώς σ’ αυτό.

Με τα έργα δημόσιου χαρακτήρα, για τα οποία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση, προωθούνται τα δύο πρώτα, ενώ με την παρούσα Πρόσκληση που βρίσκεται στη δημοσιότητα στηρίζεται η επιχειρηματικότητα, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος.

Στο πλαίσιο λοιπόν της τρέχουσας Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ειδικότερα ενισχύεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στους ακόλουθους τομείς:

  • Επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κλπ)
  • Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας και του εμπορίου
  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, κλπ)
  • Επιχειρήσεις επεξεργασίας δασικών προϊόντων
  • Οικοτεχνίες και πολυλειτουργικά αγροκτήματα
  • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

Το LEADER εφαρμόζεται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Η Δημόσια Δαπάνη της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στο ύψος των 3,9 εκατ. Ευρώ περίπου με δυνατότητα και προοπτική αύξησης μέχρι το ποσό των 6,0 εκατ. Ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται, ανάλογα με τη δράση και το καθεστώς ενίσχυσης, από 40% για την μεταποίηση π.χ. των αγροτικών και δασοκομικών προϊόντων και μπορεί να ανέλθει μέχρι 65% για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων ή καινοτόμες δράσεις».

Στη συνέχεια η κα Γκερεχτέ Ζωή, παρουσίασε το περιεχόμενο της Πρόσκλησης και ειδικότερα τις υπο-δράσεις του τοπικού προγράμματος, τους δυνητικούς δικαιούχους, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης και το πλαίσιο υλοποίησης.

Επισήμανε ότι «θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες ενημερωτική συνάντηση για τους συμβούλους και τα γραφεία μελετητών στα γραφεία της ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη καθώς και ημερίδες ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού στις ΠΕ Κοζάνης & Γρεβενών.

Ενημέρωσε επίσης ότι:

  • η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι η 13/03/2019 και ώρα: 13:00
  • η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι η  20/05/2019 και ώρα: 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη, στο τηλέφωνο 24610 24022 και στα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), ενώ οποιεσδήποτε πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, το θεσμικό πλαίσιο, την επιλεξιμότητα των δράσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.ankoleader.gr.

Από το γραφείο Τύπου της ΑΝΚΟ