Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) καθώς και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 8η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1οΨήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2023
Θέμα 2οΚατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 του Δήμου Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Θέμα    1οΕτήσια Έκθεση με Γνώμη έτους 2022 του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2οΝομιμοποίηση ή μη της αυθαίρετης Κοπής δένδρων στον οικισμό Πηγαδίτσας της Κοινότητας Πηγαδίτσας στο Ο.Τ. 21 οικ. 143 Πλατεία, σύμφωνα με την αριθμ. 7/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    3οΝομιμοποίηση ή μη της αυθαίρετης Κοπής δένδρων στον οικισμό Πηγαδίτσας της Κοινότητας Πηγαδίτσας στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με την αριθμ. 8/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    4οΕπιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων αποδοχών υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου Γρεβενών
Θέμα    5οΔωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού και Υγειονομικού υλικού στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    6οΈγκριση Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομουμένων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δ. Γρεβενών (έτους 2017)” (Α.Μ. 40/2017)
Θέμα    7οΈγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή – Συντήρηση πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου (έτους 2019)” (Α.Μ. 16/2019)
Θέμα    8οΈγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικών οπών (λακκουβών) Βορείου Τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 56/2019)
Θέμα    9οΈγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικών οπών (λακκουβών) Νοτίου Τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 57/2019)
Θέμα  10οΈγκριση Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Έργα τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών του Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 59/2019)
Θέμα  11οΈγκριση Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης του Δήμου (έτους 2019)” (Α.Μ. 60/2019)
Θέμα  12οΣυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών” (Α.Μ. 107/2018)

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Πηγαδίτσας (για 2ο & 3ο θέμα)

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα