Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ “ΕΛΠΙΔΑ”


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού
Γρεβενών ” Ε Λ Π Ι Δ Α ” καλούνται τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών την Τετάρτη
13 Σεπτεμβρίου 2023 και 6.30 μμ στο καφέ του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι.
Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οικονομικός Απολογισμός
Τριετίας 2020-2022
Οικονομικός Απολογισμός
26ετιας 1997 – 2022
Προγραμματισμός επόμενης
τριετίας.
Εκλογή για ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών.
Δηλώσεις συμμετοχής για την εκλογή στα όργανα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών να κατατεθούν στη Γενική Γραμματέα Μαρία Παρασκευαιδου μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης
Σε περίπτωση μη απαρτίας οι
Εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 την ίδια ώρα και χώρο.
Το Δ.Σ.της ” Ε Λ Π Ι Δ Α Σ “