Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις Κατεχόμενων Κυψελών

Από τη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Γρεβενών, ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 140/106513 ΦΕΚ Β΄ 1560/17-04-2021 απόφαση για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, όλοι οι μελισσοκόμοι, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά Αίτηση Κατεχόμενων Κυψελών από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και 20 Οκτωβρίου 2023.

Όσοι υποβάλλουν Αίτηση από 21 Οκτωβρίου μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 υποχρεωτικά θα συμπεριληφθούν στο δείγμα ελέγχου.

Λόγω του ότι μέχρι σήμερα η υποβολή των Αιτήσεων είναι υποτονική, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  μελισσοκόμοι να δραστηριοποιηθούν.

Οι  αιτήσεις Κατεχόμενων Κυψελών γίνονται με τρεις (3)τρόπους:

  • στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) σε έντυπη μορφή ή   
  •  Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων https://www.minagric.gr/e-services-minagric-new/9755-e-services-minagric-melissokomikou.
  • στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΚΜΔΜ).

Οι ενεργοί μελισσοκόμοι θα πρέπει, υποχρεωτικά, να δηλώνουν στο Μητρώο τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος:

  • 1.       Την ετήσια παραγόμενη ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και
  • 2.       Την ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί – εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.

Η μη κατάθεση Αίτησης συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθ. 11 παρ. 2 της υπ. αριθμ. 140/106513 ΦΕΚ Β΄ 1560/17-04-2021 απόφασης για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και αποκλεισμός από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

ΔΑΟ της Π.Ε. Γρεβενών: 2462 3 53081 κ. Νικολαΐδου Μαρία

ΚΜΔΜ: 2461021444 κ. Μαρίνου Ελισάβετ                                

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ