Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015 η δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Επισημαίνουμε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών του Δήμου και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, την υποχρέωσή τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/31-12-2003,όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 222 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α΄160/08-08-2014), να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης  καθώς και δήλωση οικονομικών συμφερόντων στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης άρθρου 3Α του Ν.3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4281/2014. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το έτος 2015 (χρήση 2014), μετά από ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής είναι  η 31η Δεκεμβρίου 2015.

Τα νέα έντυπα, τόσο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης όσο και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής, στη διεύθυνση: http://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epitropi-eleaxou-ton-oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/Entypa-Pothen-Esxes/Entypa-Diloseon/

H Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υπογεγραμμένη υποχρεωτικά από τον υπόχρεο και συνυποβάλλοντας το Ε1 και Ε9 καθώς και η δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο από10:00 έως 13:30) στην: Επιτροπή – Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν.3213/2003
Βασιλίσης Σοφίας 11, 4ος Όροφος ,Γρ. 414 10671 ΑΘΗΝΑ.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.3213/2003 αρθρ.4 παρ.3, η μη υποβολή της δήλωσης από τον υπόχρεο επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Δήμου 2462350856 κ. Δ. Μπασνά.